PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
0809101112 1314
15161718192021
22232425262728
293031

Udostępnij:

Program upowszechniania sportu dla niepełnosprawnych

Piątek, 12 grudnia, 2014, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Wnioski należy składać osobiście i przesyłać elektronicznie do 31 grudnia 2014 r.

 

Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych  jest adresowany do ogółu osób niepełnosprawnych mogących uprawiać sport.

 

Cele Programu:
1. wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;
2. wyrabianie nawyku stałej dbałości o utrzymanie poziomu sprawności i tym samym zdrowia;
3. kształtowanie zdrowego stylu życia;
4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestnika;
5. zwiększenie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych – każdy bez względu na status społeczny, czy stopień sprawności ma prawo do udziału w sporcie;
6. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;
7. kształcenie zdrowej rywalizacji, szczególnie u osób niepełnosprawnych poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku.

 

Priorytety Programu:
1. włączanie społeczne osób niepełnosprawnych;
2. włączanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych (50+);
3. znaczenia zadania dla promocji prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu;
4. znaczenie zadania dla wzrostu aktywności fizycznej uczestników i promocji zdrowego stylu życia;
5. udział środków własnych, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy europejskich, sponsorów i innych;
6. udział wolontariuszy w realizacji zadania.

 

RODZAJE ZADAŃ OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM:
1. organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
2. organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, w tym mistrzostw Polski, dalej jako „MP” i pucharów Polski, dalej jako „PP” osób niepełnosprawnych;
3. prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych –„Animator sportu osób niepełnosprawnych”;
4. organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
5. zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki - AMODIT. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.

 

Na kopercie należy dopisać „Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych – FRKF 2015”

 

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 31 grudnia 2014 r. Datą złożenia wniosku jest data:
- osobistego dostarczenia wniosku do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki albo data stempla pocztowego,
- wysłania elektronicznego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSiT: Konkurs