PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29 3031

Udostępnij:

Dotacje na edukację ekologiczną

Poniedziałek, 29 grudnia, 2014, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prowadzi nabór na projekty mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej. Dzięki pomocy zrealizowane mogą zostać pomysły pojedynczych osób, czy nieformalnych stowarzyszeń prowadzące do zwiększenia troski o stan środowiska naturalnego, co ma przyczynić się do rozwiązywania lokalnych programów ekologicznych.

 

Cel ten może być zrealizowany poprzez:

  • angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju;
  • rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska ( tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw);
  • uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego;
  • usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.
  •  

Budżet projektu to 5 mln zł. Nabór trwa do 31 stycznia 2015

 

Wysokość dotacji NFOŚiGW wynosi od 200 tys. zł do 500 tys. zł, dofinansowanie może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych. Mogą się o nie starać fundacje i stowarzyszenia, które spełniają warunki dostępu wnioskodawców, tzn:

a) mają osobowość prawną;
b) posiadają status organizacji pozarządowej zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
c) ochrona środowiska jest jednym z celów statutowych;
d) nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przekazują nadwyżki finansowe  na cele statutowe przynajmniej w obszarze, którego dotyczyć ma wnioskowany projekt;
e) działają niezależnie od partii politycznych i ich organizacji wspierających lub od instytucji działających w celu osiągnięcia zysku;
f) prowadzą działalność przez co najmniej trzy pełne lata kalendarzowe, na dzień złożenia wniosku (liczone od daty pierwszej rejestracji w KRS);
g) na dzień złożenia wniosku zatrudniają na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osoby;
h) na dzień złożenia wniosku zakończyły realizację co najmniej jednego projektu dofinansowanego ze środków publicznych o koszcie całkowitym nie mniejszym niż 50 tys. zł (w ciągu 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku).

 

Aby móc złożyć wniosek trzeba spełnić też kilka innych warunków:

  • Zebrać co najmniej 20 oddolnych inicjatyw lokalnych, związanych z ochroną środowiska.
  • Dołączyć opinie lokalnych władz samorządowych dotyczące zasadności i możliwości realizacji inicjatyw,
  • Dołączyć zgody podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację inicjatyw,
  • Dołączyć umowy o współpracy z autorem/pomysłodawcą inicjatyw.

 

Więcej informacji, a także wzory umów można znaleźć na stronie Funduszu: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/edukacja-ekologiczna/ii-konkurs-2014/