PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314151617
1819202122 2324
25262728293031

Udostępnij:

Petycje - startuje akcja informacyjna

Piątek, 22 maja, 2015, #Aktualności

We wrześniu wejdzie w życie ustawa o petycjach. W celu przygotowania administracji publicznej do przyjmowania petycji oraz dla spopularyzowania tego narzędzia wśród obywateli ruszyła kampania informacyjna. Organizatorzy zapraszają na stronę www.petycje.edu.pl. Petycja daje obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy - przekonują.

 

Inauguracja kampanii Petycja – Twoje Prawo odbyła się 20 maja 2015 r. w Senacie RP. Kampanie realizują Kancelaria Senatu wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Kampania ma charakter otwarty. Organizatorzy zachęcają, aby dołączać do koalicji promującej petycje. Do tej pory przystąpiły do niej: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej oraz portal zmieńmy.to.

 

Senacka inicjatywa

Petycje to nowa możliwość wpływania obywateli na działania władzy publicznej. Prawo do ich składania zapisane jest w konstytucji w artykule 63. Jednak do tej pory nie było ustawy poświęconej petycjom. Realizacja uprawnienia, jakie daje w tym zakresie Konstytucja, odbywała się na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w postaci możliwości kierowania do urzędów skarg i wniosków (Dział VIII. Skargi i wnioski). Senatorowie postanowili jednak poświęcić petycjom oddzielny akt prawny. Występując w 2013 r. z inicjatywą ustawodawczą argumentowali:

Obowiązujące przepisy dotyczące postępowania z petycjami łączą je z prawem składania wniosków i skarg w jedną kategorię i przewidują, że tryb ich rozpatrywania określa ustawa, czyli Kpa. Przyjęte rozwiązania nie wykluczają jednak możliwości stworzenia regulacji prawnych pozwalających na osiągnięcie jednoznacznej i pełnej zgodności z postanowieniami Konstytucji RP poprzez skonkretyzowanie i dookreślenie prawa petycji w odrębnej ustawie, czego skutkiem będzie uporządkowanie dotychczasowego stanu prawnego w tym zakresie.
(fragment uzasadnienia do projektu ustawy o petycjach)

 

Petycje od 6 września

Uchwalona 11 lipca 2014 r. ustawa z o petycjach wejdzie w życie 6 września 2015 r. – rok po ogłoszeniu. Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Adresatami petycji mogą być organy władzy publicznej, a także organizacje lub instytucje społeczne wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji publicznej (petycje będą więc również kierowane do NGO).

Czego może dotyczyć petycja?

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
(art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach)

Petycja powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy. Każdą petycję, która wpłynie do danego organu, trzeba będzie upublicznić na stronie internetowej, informować o przebiegu postępowania i sposobie rozpatrzenia.

Obywatel zyska więc możliwość obserwowania, co się dzieje z petycjami (nie tylko jego zgłoszeniem, ale wszystkimi wpływającymi do urzędu), a administracji trudniej będzie udzielać wymijających odpowiedzi, bagatelizować poruszane kwestie czy zamiatać sprawy pod dywan.

 

Odwiedź stronę www.petycje.edu.pl

Szczegółowe informacje o petycjach znalazły się na stronie www.petycje.edu.pl. Strona jest elementem kampanii informacyjnej Petycja – Twoje Prawo. Samorządy znajdą tu m.in. ekspertyzę prof. Huberta Izdebskiego, która będzie dla nich pomocna przy realizowaniu zapisów ustawy (zobacz: "Petycja jako instrument sprawnego rozwiązywania problemów społecznych w jednostkach samorządu terytorialnego - istotne różnice między wnioskiem i skargą").

Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej tak opisuje cele uruchomionej właśnie kampanii i strony:

Po pierwsze, musimy dotrzeć do obywateli z informacją, że mają nowe prawo. Do tej pory było ono martwe. Musimy ich przekonać, że warto po nie sięgać. Po drugie, musimy poinformować organizacje pozarządowe, które dopominały się o to prawo, jak można z niego korzystać. By wiedziały, że można opinię publiczną mobilizować w określonej sprawie i że będzie to wyjątkowo proste. Po trzecie, władzom publicznym trzeba uświadomić, że warto się zajmować petycjami.


więcej:
Komiks: Petycja - dobrze się składa!
http://www.petycje.edu.pl/pl/5/komiks

Inauguracja kampanii PETYCJA – TWOJE PRAWO, www.petycje.edu.pl
http://www.petycje.edu.pl/pl/nwsm/40/inauguracja


Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Dz.U.2014.1195
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1195/1