PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
1920 2122232425
262728293031

Udostępnij:

Program Erasmus+

Wtorek, 20 października, 2015, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Komisja Europejska opublikowała 20 października 2015 r. zaproszenie do składania wniosków w Program Erasmus+ na 2016 r. Informacje dostępne są w języku polskim.

 

Zaproszenie do składania wniosków 2016 – EAC/A04/2015
Program Erasmus+
(2015/C 347/06)

 

1. Wprowadzenie i cele

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz na rocznych programach prac programu Erasmus+ na 2015 r. i 2016 r. Program Erasmus+ obejmuje lata od 2014 do 2020. Ogólne i szczegółowe cele programu Erasmus+ wymieniono w art. 4, 5, 11 i 16 rozporządzenia.

 

2. Działania

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące akcje programu Erasmus+:

Akcja 1 – mobilność edukacyjna osób

 • mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
 • wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus
 • wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego

Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

 • partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
 • sojusze na rzecz wiedzy
 • sojusze na rzecz umiejętności sektorowych
 • budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego
 • budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Akcja 3 – wsparcie w reformowaniu polityk

 • usystematyzowany dialog: spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą

Działania „Jean Monnet”

 • katedry „Jean Monnet”
 • moduły „Jean Monnet”
 • centra doskonałości „Jean Monnet”
 • wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń
 • sieci „Jean Monnet”
 • projekty „Jean Monnet”

Sport

 • współpraca partnerska
 • małe partnerstwa współpracy
 • niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

 

3. Kwalifikowalność

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

Wymienione poniżej państwa mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia,
 • państwa kandydujące do UE: Turcja i była jugosłowiańska republika Macedonii.

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

 

4. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 1 871,1 mln euro:

 • kształcenie i szkolenie: 1 645,6 mln euro
 • młodzież: 186,7 mln euro
 • działania „Jean Monnet”: 11,4 mln euro
 • sport: 27,4 mln euro

Całkowity budżet przeznaczony na zaproszenie do składania wniosków oraz jego podział jest orientacyjny i może ulec zmianie zgodnie z rocznym programem prac programu Erasmus+. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku uprasza się o systematyczne sprawdzanie rocznych programów prac programu Erasmus+ i zmianami do nich, opublikowanymi na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm pod względem dostępnego budżetu dla każdego z działań objętych zaproszeniem do składania wniosków.

Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów są różne w zależności od takich czynników, jak rodzaj projektu i liczba zaangażowanych partnerów.

 

5. Termin składania wniosków

Wszystkie określone poniżej terminy składania wniosków upływają o godzinie 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży - 2 lutego 2016 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia - 2 lutego 2016 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży - 26 kwietnia 2016 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży - 4 października 2016 r.
 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus - 18 lutego 2016 r.
 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego - 1 kwietnia 2016 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży - 2 lutego 2016 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży - 26 kwietnia 2016 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży - 4 października 2016 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych - 26 lutego 2016 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego - 10 lutego 2016 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży - 2 lutego 2016 r.; 1 lipca 2016 r.

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą - 2 lutego 2016 r.; 26 kwietnia 2016 r.; 4 października 2016 r.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty - 25 lutego 2016 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 - 21 stycznia 2016 r.
 • Współpraca partnerska niepowiązana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 - 12 maja 2016 r.
 • Małe partnerstwa współpracy - 12 maja 2016 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 - 21 stycznia 2016 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 - 12 maja 2016 r.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

 

6. Szczegółowe informacje

Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków wraz z priorytetami można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ pod adresem: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm.

Przewodnik po programie Erasmus+ jest integralną częścią niniejszego zaproszenia do składania wniosków, a określone w nim warunki uczestnictwa i finansowania mają w całości zastosowanie do niniejszego zaproszenia.
 
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: http://erasmusplus.org.pl