PoWtŚrCzPtSoNd
01020304 0506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Udostępnij:

Zwołano Nadzwyczajne DFOP!

Piątek, 4 grudnia, 2015, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych na dzień 9 grudnia 2015r. zwołało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Uwaga zmiana miejsca - Pałac Kultury Zagłębia!

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału przedstawicieli organizacji członkowskich do dnia 8.12.2015 r.  pod nr tel. 668573952 lub elektronicznie na adres: inkubator.dg@gmail.com

 

PORZĄDEK OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DĄBROWSKIEGO FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


data: 9.12.2015 r.
miejsce: Pałac Kultury Zagłębia
41-300 Dąbrowa Górnicza, Plac Wolności 1 (Sala Agora I piętro)

I  termin - godzina: 16.00
II termin - godzina: 16.15

 

1.  Otwarcie obrad - stwierdzenie kworum.

2.  Przedstawienie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 7.10.2015 r.

Członek Prezydium Forum

3. Informacja o bieżącej działalności Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Łukasz Kolber – Przewodniczący Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych                                                                                                                                                             

4.  Informacja z przebiegu posiedzenia Rady Pożytku w dniu 5.11.2015 r. i 24.112015 r.

Jadwiga Kowalik - Przewodnicząca RDPPMDG

5. Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego do Śląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz rekomendacja DFOP dąbrowskiego przedstawiciela.

6. Informacja o zasadach zwolnienia organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy oraz prezentacja nowej polityki lokalowej dla organizacji pozarządowych i organizacji kombatanckich Gminy Dąbrowa Górnicza.

7.  Omówienie aktualnej oferty Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości

Magdalena Mike - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej UM/ Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości.

8.  Omówienie prac ciał opiniodawczo – doradczych, komisji i zespołów powoływanych przez samorząd i inne instytucje, w których członkami są przedstawiciele organizacji pozarządowych.

9.  Wolne wnioski.

10.  Zakończenie obrad.