PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728 2930

Udostępnij:

Kolejna Rada za nami

Wtorek, 28 czerwca, 2016, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 9 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w  Dąbrowie Górniczej odbyło się dziewiąte posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017. Przedmiotem spotkania było wydanie opinii w sprawie ogólnodostępności projektów zgłoszonych w IV edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego oraz sposobu przygotowania i konsultacji Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Piotr Drygała – Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Kamil Dybich – Radny Rady Miejskiej, Ewa Filus-Oberc – Stowarzyszenie SOMA/DFOP; Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP, Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/DFOP,  Joanna Mizera- Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, Grzegorz Przewieźlik - Radny Rady Miejskiej, Jacek Różycki – PTK/DFOPoraz  przedstawicielki WOP – Agata Flak, Agnieszka Sienkiewicz i Magdalena Mike.

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Jadwiga Kowalik, przedstawiła zebranym program posiedzenia Rady Pożytku Publicznego. Następnie Agnieszka Sienkiewicz, główny specjalista WOP, dokonała omówienia wniosków złożonych przez mieszkańców w IV edycji DBP, które staną się przedmiotem obrad Rady. Zgodnie z zapisem w tegorocznej edycji DBP zmianie uległy zasady dotyczące weryfikacji projektów zgłaszanych na terenach jednostek organizacyjnych miasta. Wszystkie pomysły mieszkańców związane z tymi miejscami będą obligatoryjnie konsultowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. W trakcie dyskusji członkowie Rady zajęli stanowisko w sprawie każdego z zaprezentowanych wniosków (Opinia nr 1/RDPPMDG/2016 z dnia  9 czerwca 2016 r.). Zdecydowano również, że wobec wpłynięcia do Urzędu innych wniosków z DBP, w których konieczne jest rozstrzygnięcie ich ogólnodostępności Rada spotka się ponownie dnia 28 czerwca.

 

W następnym punkcie Magdalena Mike, Z-ca Naczelnika WOP, zaprezentowała zebranym informacje dot. sposobu przygotowania i konsultacji Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017. Po wysłuchaniu prezentacji członkowie Rada Działalności Pożytku Publicznego Dąbrowa Górnicza rekomendowali przyjęcie przedstawionego sposobu przygotowania i konsultacji Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 oraz Programu wieloletniego. (Uchwała nr 4/RDPPMDG/2016 z dnia  9 czerwca 2016 r.).

 

W ostatnim punkcie spotkania M.Mike zapoznała zebranych z ofertą Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz wydarzeniami towarzyszącymi obchodom 100-lecia Miasta .

 

Na tym spotkanie zakończono.