PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
2526272829 30

Udostępnij:

Współpraca - to się opłaca

Piątek, 29 czerwca, 2018, #Współpraca z miastem, #Centrum, #Aktualności

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi to korzyści dla mieszkańców miasta. Prawdziwe efekty przynosi ona jednak tylko wtedy, kiedy opiera się na wzajemnym zaufaniu, dialogu oraz partnerstwie pomiędzy administracją samorządową i aktorami społecznymi.

 

Tak właśnie jest w Dąbrowie Górniczej, gdzie zarejestrowanych jest 328 organizacji pozarządowych (173 stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, 39 klubów sportowych zarejestrowanych w KRS, 25 uczniowskich klubów sportowych, 57 stowarzyszeń zwykłych i 26 fundacji).

 

Dąbrowski model współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oparty jest na wielości podmiotów i instytucji (m.in. Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej wraz z Centrum Aktywności Obywatelskiej) zaangażowanych w obowiązujące w mieście procedury.

 

Współfinansowanie działań i projektów

W samym tylko 2017 roku, na współpracę z organizacjami pozarządowymi, miasto przeznaczyło ponad 10 mln zł. Ponad 3 mln zł trafiły do podmiotów społecznych w wyniku konkursów organizowanych w 12 obszarach. W efekcie stowarzyszenia zorganizowały 133 projekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne, ekologiczne, a także związane z oświatą, ekologią i pomocą społeczną. Ponad 56 tys. zł przekazano na tzw. małe granty, a kolejne 220 tys. zł na zadania związane ze zdrowiem publicznym. Prawie 600 tys. złotych to dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych, a kwotą ponad 100 tys. złotych dąbrowski samorząd wsparł funkcjonujący w Dąbrowie Górniczej Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie „Otwarte Serca”. Z kolei dotacja dla podmiotów działających w obszarze oświaty wyniosła ponad 5,2 mln zł.

 

Pieniądze to nie wszystko

Wsparcie podmiotów społecznych nie sprowadza się wyłącznie do przekazywania na realizowane przez nie zadania środków finansowych. W 2017 r. 21 podmiotów zostało zwolnionych z opłat czynszowych za zajmowane przez nie lokale o łącznej powierzchni 3 476, 52 m². Koszty, jakie poniosło z tego tytułu miasto, to blisko 600 tys. złotych. 17 organizacji posiadało swoją siedzibę w Centrum Aktywności Obywatelskiej, kolejne 27 korzystało tam z adresu, a 50 z pomieszczeń biurowych i sal warsztatowo-szkoleniowych. W 2017 r. Centrum 576 razy udostępniło sale szkoleniowe oraz 2581 pomieszczenia biurowe niezbędne do prowadzenia działalności przez podmioty III sektora.

 

W siedzibie Centrum Aktywności Obywatelskiej prowadzone są również procesy związne z Dąbrowskimi Konsultacjami Społecznymi, Dąbrowskim Budżetem Partycypacyjnym oraz Fabryką Pełną Życia.

 

Prócz wsparcia infrastrukturalnego Centrum oferuje także bezpłatne poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz działalności w trzecim sektorze, informacje na temat nowych wytycznych prawa związanego z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej (w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych), doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości i prawa, szkolenia oraz aktywizację społeczności lokalnych. W Centrum spotykają się też działające na terenie gminy zespoły opiniująco-doradcze, takie jak Rada Seniorów, Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza czy Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych. Pozafinansowa współpraca z podmiotami społecznymi to także konsultowanie z NGO aktów prawa miejscowego (w 2017 roku – 47 konsultacji), udzielanie patronatów nad inicjatywami i projektami organizacji pozarządowych (44 patronaty) czy wsparcie dla funkcjonujących w mieście klubów wolontariusza (13 klubów). Miasto promuje także działalność podmiotów społecznych, współorganizując z Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych Festiwal Ludzi Aktywnych – coroczne święto obywatelskości, w którego organizację w zeszłym roku zaangażowane były aż 63 podmioty.

 

Działania promowane są również w internecie, gdzie pod adresem ngo.dabrowa-gornicza.pl funkcjonuje portal dąbrowskich organizacji pozarządowych, w którym na bieżąco można śledzić szczegółowe informacje na temat dąbrowskiego modelu współpracy oraz inicjatyw podejmowanych przez organizacje społeczne.