PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26 2728293031

Udostępnij:

CAO w trybie hybrydowym

Poniedziałek, 26 października, 2020, #Współpraca z miastem, #Centrum, #Aktualności

Od 26 października pracownicy Centrum Aktywności Obywatelskiej będą pracować hybrydowo. Jesteśmy do dyspozycji organizacji pozarządowych, mieszkańców i aktywistów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (rekomendujemy doradztwo mailowe, telefoniczne czy za pomocą MS Teams). Wizyty w Centrum będą odbywały się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu.

 

Pracownicy Centrum pracują:

Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
  • tel. 668 573 952
  • e-mail – cao@dg.pl

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego, Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych

  • poniedziałek - środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00
  • tel. 518 270 597

 

Wszystkie rezerwacje naszych sal szkoleniowych, które zostały dokonane do 20 października są aktualne i odbywają się na zasadach opisanych poniżej. Od 20 października do odwołania wstrzymujemy możliwość rezerwacji sal.

Dodatkowo,  związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020r. o czasowym zawieszeniu działalności m.in. dziennych domów i klubów seniora informujemy, iż do odwołania zawieszamy w Centrum Aktywności Obywatelskiej możliwość organizacji spotkań z udziałem osób w wieku senioralnym. Rekomendujemy także innym grupom, wśród których znajdują się osoby z grup podwyższonego ryzyka rozważenie możliwości rezygnacji ze spotkań stacjonarnych i prowadzenie ich w trybie on-line.

Organizacje pozarządowe mające siedzibę w Centrum w dalszym ciągu mogą korzystać ze swojej przestrzeni biurowej, z zachowaniem standardów sanitarnych, o których mowa poniżej.

 

Odbiór zaległej poczty będzie możliwy u pracowników Centrum Aktywności Obywatelskiej. Pracownicy będą odbierać zarówno przesyłki zwykłe, jak i polecone.

 

Zasady ogólne:

- Korzystanie z pomieszczeń powinno być podyktowane faktyczną potrzebą NGO.

- Klucze do pokoi wydawane są na portierni. Konieczne jest poświadczenie odbioru/zdania kluczy podpisem na liście. Klucze mogą pobierać wyłącznie osoby, które zostały wskazane w porozumieniu z CAO.

- Obowiązuje całkowity zakaz używania pomieszczeń socjalnych. Prosimy również o niekorzystanie z dostępnych tam naczyń i stosowanie kubków jednorazowych.

- Wszystkie osoby wchodzące do budynku muszą być wyposażone w maseczkę/przyłbicę. Mają też obowiązek zdezynfekować ręce - płyn do dezynfekcji jest dostępny w żółtym pojemniku przy wejściu do CAO (dezynfekcja dotyczy także osób, które do CAO wchodzą w rękawiczkach).

- W częściach wspólnych konieczne jest używanie środków ochrony osobistej. Zalecamy także stosowanie środków ochrony osobistej podczas odbywającego się spotkania/zebrania.

- Konieczne jest zachowanie 2 metrowego odstępu między osobami przebywającymi w CAO.

 

Zasady korzystania z sal 8, 10 i 113:

- W poszczególnych salach szkoleniowych obowiązuje limit 5 osób, w związku z obostrzeniami obowiązującymi w strefie czerwonej.

- Przed wejściem do budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.

- W częściach wspólnych CAO konieczne jest używanie środków ochrony osobistej. Zalecamy także stosowanie środków ochrony osobistej podczas odbywającego się spotkania/zebrania z udziałem organizacji.

- Interesanci poszczególnych organizacji zobowiązani są czekać na możliwość skorzystania z pomieszczeń na zewnątrz budynku. Wprowadzani są do budynku przez członka danej organizacji.

- Rekomendujemy zachowanie 4 metrowego odstępu między osobami przebywającymi w pomieszczeniach szkoleniowych. Pomogą w tym Państwu wyznaczone strefy.

- Obowiązuje całkowity zakaz używania pomieszczeń socjalnych.

- Osoba prowadząca spotkanie zobowiązana jest do sporządzenia listy obecności osób uczestniczących wraz z informacją o stanie ich zdrowia. Lista ta posłuży do ułatwienia kontaktu w przypadku ewentualnego potwierdzenie zakażenia COVID-19 u którejś z osób biorących udział w spotkaniu.

- Osoba, która sporządziła listę obecność proszona jest o zachowanie jej w terminie 21 dni od momentu spotkania, na którym została sporządzona.

- W przypadku dłużej trwającego zebrania zaleca się zastosowanie min. 15 minutowej przerwy, w której powinno się przewietrzyć salę.

- Po zakończeniu spotkania organizacja jest zobowiązana do dezynfekcji wszystkich przedmiotów użytkowanych przez uczestników spotkania/zebrania. Środki do dezynfekcji zapewnia CAO.

- Za przestrzeganie w/w procedur odpowiada Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku braku ich przestrzegania CAO zastrzega możliwość anulowania kolejnych zaplanowanych spotkań/zebrań Stowarzyszenia.

- Pomiędzy kolejnymi rezerwacjami sal przez organizacje musi być minimum 30 minut przerwy.

 

Zasady korzystania z siedzib NGO:

- Korzystanie z pomieszczeń będących siedzibą NGO, odbywa się z zachowanie przywołanych powyżej zasad ogólnych.

- Ilość osób, które znajdują się jednocześnie w pomieszczeniu uzależniona jest od jego powierzchni. - Konieczne jest zachowanie 2 metrowego odstępu między osobami przebywającymi w pomieszczeniu

- Rekomenduje się, aby w pomieszczeniu zajmowanym przez NGO przebywała maksymalnie 1 osoba spoza organizacji. Goście/klienci poszczególnych NGO zobowiązani są czekać na przyjęcie na zewnątrz budynku CAO.

- Przedstawiciel Zarządu zobowiązany jest prowadzić rejestr osób, które przychodzą do NGO oraz powiadomić o ew. zachorowaniu w/w osób na COVID-19. Fakt ten, po otrzymaniu takiej informacji, należy zgłosić niezwłocznie pracownikowi CAO.

- Organizacja jest zobowiązana do dezynfekcji wszystkich przedmiotów użytkowanych przez członków NGO i jej gości/interesantów. Środki do dezynfekcji powinna zapewnić organizacja. W przypadku dłużej trwającego spotkania zaleca się zastosowanie min. 15 minutowej przerwy w tracie której zaleca się przewietrzenie sali.

- Za przestrzeganie w/w procedur odpowiada Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku braku ich przestrzegania zespół CAO zastrzega sobie prawo do anulowania możliwości korzystania z pomieszczeń w budynku CAO.

- Pomiędzy kolejnymi wizytami osób z zewnątrz organizacja musi zapewnić minimum 5 minut przerwy, którą powinna poświęcić na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia.

- W czasie korzystania z przestrzeni CAO prosimy o ograniczyć do minimum przemieszczanie się po budynku.

 

Mediacje

Dopuszczana jest możliwość organizowania mediacji przez Stowarzyszenia mające u nas siedzibę. Mediacje mogą się odbywać wyłącznie w pokoju nr 6 (w przypadku Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog oraz Stowarzyszenia Linia) oraz pokoju nr 10.

Osoby przychodzące na mediacje czekają na nie przed budynkiem CAO i są wpuszczane do budynku przez mediatora (nie ma możliwości oczekiwania na mediację na korytarzu). Jednocześnie w pokoju mogą przebywać 3 osoby + mediator (1 osoba). Podczas mediacji obowiązują zasady ogólne opisane powyżej.

 

Karta seniora

Wydawanie Ogólnopolskiej Karty Seniora zostaje zawieszone do odwołania.

 

Wprowadzone zasady są mają charakter tymczasowy, o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych wytycznych. Mamy nadzieję, że niedługo wszelkie aktywności wrócą do stanu sprzed pandemii.