PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425 262728
2930

Udostępnij:

Obiegowe Posiedzenie RDPP za nami!

Czwartek, 25 listopada, 2021, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniach 24-25 listopada 2021 r. odbyło się obiegowe posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2020-2023. Było to posiedzenie Rady w tzw. trybie obiegowym.

 

Posiedzenie Rady zwołano na wniosek Przewodniczącego Rady Piotra Seremeta na podstawie Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza paragraf 4 Organizacja pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza pkt 8. W szczególnych przypadkach członkowie Rady mogą wyrażać swoje opinie i podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy. Ten sposób funkcjonowania Rady jest tożsamy z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla ważności opinii uchwał w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez połowę składu Rady. Pkt.9. Posiedzenie w trybie obiegowym może być zwoływane tylko w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje konieczność podjęcia stanowiska przez Radę w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Pkt 10 Posiedzenie w trybie obiegowym trwa zawsze 24 godziny. Po upływie 24 godzin zwołujący posiedzenie przesyła do wszystkich członków Rady informację o jego wyniku.

 

W posiedzeniu RDPPMDG w trybie obiegowym udział wzięli członkowie Rady: Michał Syska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Marki Miasta, Kultury, Sportu; Robert Witecki – Radny Rady Miejskiej; Sławomir Żmudka – Radny Rady Miejskiej; Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa/DFOP; Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP; Renata Solipiwko – OSP Ujejsce/DFOP; Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat/DFOP; Magdalena Mike – Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z ngo i przedstawiciel WOP.

 

Magdalena Mike - WOP, wysłała do wszystkich członków Rady prośbę o wyrażenie zdania ws. zarządzeń regulujących prace komisji rozstrzygających konkursy w trybie - otwartego konkursu ofert oraz art. 16 a - regranting. Wydanie wskazanych Zarządzeń przez Prezydenta Miasta jest koniecznością, w związku z uchwaleniem przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Pierwsze omawianie Zarządzenie dot. powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2022 roku.

Natomiast drugie Zarządzenie reguluje powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza w trybie artykułu 16a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting).

 

Wszyscy uczestniczący (8 członków) pozytywnie zaopiniowali projekt Zarządzenia w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2022 roku – podjęto Uchwałę nr 16/RDPPMDG/2021.

 

Rada pozytywnie zaopiniowała również projekt Zarządzenia ws. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza w trybie artykułu 16a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting) – podjęto Uchwałę nr 17/RDPMDG/2021.