PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
070809 10111213
14151617181920
21222324252627
282930

Udostępnij:

Konsultujemy RPW

Środa, 9 listopada, 2022, #Aktualności

Drodzy pozarządowcy!

Przygotowanie i konsultacje mapy drogowej współpracy Dąbrowy Górniczej z organizacjami społecznymi wkraczają w ostatnią fazę. 10 listopada rozpoczynamy konsultacje całości dokumentu.  

W III etapie konsultacji „Programu współpracy na rok 2023” poddajemy całość projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 w trybie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. Do 21 listopada można zgłaszać uwagi.  

Program do pobrania: 

w wersji pdf  

 

Konsultacje odbywają się zgodnie z procedurami w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

Zobacz ogłoszenie o konsultacjach 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11.11.2022

Termin zakończenia konsultacji: 21.11.2022 

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",

- ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"  

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna: Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a, parter, pok. 9, tel. 668573952

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest: Magdalena Mike, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a, parter, pokój 9, tel. 668573952

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 21.11.2022 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,

b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)