PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
1415 1617181920
21222324252627
282930

Udostępnij:

Zwolnienia NGO z opłat czynszowych

Wtorek, 15 listopada, 2022, #Aktualności, #Lokale dla NGO

Organizacjom, które zamierzają ubiegać się o zwolnienie z opłaty czynszowej, przypominamy o konieczności złożenia wniosków. W myśl zapisów, które znajdą Państwo w Zarządzeniu Prezydenta miasta regulującym kwestie zwolnień z opłat, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz organizacje kombatanckie zamierzające ubiegać się o zwolnienie z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy proszone są o złożenie wniosku w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2022 r. Niezłożenie wniosku traktowane będzie jako brak chęci ubiegania się o zwolnienie.      

 

Prosimy o przesyłanie wniosków wraz z załącznikami tylko w formie elektronicznej na adres: mzbm@mzbm.com.pl wraz z kopią na adres: cao@dg.pl. Warunkiem koniecznym zwolnienia z czynszu jest niezaleganie z opłatami wobec MZBM. Jeśli zaległość wystąpiła, proszę o przesłanie zawartej z MZBM ugody o rozłożeniu zaległości na raty. Ponadto przypominamy o konieczności dołączenia sprawozdania za ostatni rok obrotowy.   

 

Organizacje pozarządowe, które zamierzają ubiegać się o zwolnienie z opłat zachęcam, aby przed wysłaniem wniosku do MZBM, sprawdzić jego treść z pracownikami Centrum Aktywności Obywatelskiej Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. W razie jakichkolwiek pytań w tej sprawie proszę o kontakt z Zespołem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi telefonicznie 668 573 952 lub mailowo cao@dg.pl.    

 

Zasady zwolnienia organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z oplat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy reguluje Uchwała Nr LIII/1016/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: określenia zasad zwolnienia organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z oplat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy.

 

O konieczności złożenia wniosków przypominamy w związku z wydanym w dniu 14 lipca 2016 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza nr 1139.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 692.2015 Prezydenta Miasta  Dąbrowa Górnicza z dnia 9.12.2015 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu opiniowania wniosków o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy.