PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14151617 181920
21222324252627
282930

Udostępnij:

Zgłoszenia do komisji konkursowych

Czwartek, 17 listopada, 2022, #Współpraca z miastem, #Aktualności

Zgodnie z Ogłoszeniem Prezydenta Miasta rusza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszeń należy dokonywać do 24 listopada 2022 roku.

 

Zgłoszenia kandydatów do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Każdy z podmiotów ma prawo zgłosić swojego kandydata do następujących z komisji:

 • w obszarze: Kultury i sztuki,
 • w obszarze: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
 • w obszarze: Promocji miasta,
 • w obszarze: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • w obszarze: Wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • w obszarze: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień,
 • w obszarze: Oświaty i wychowania,
 • w obszarze: Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa ochrony ludności,
 • w obszarze: Rewitalizacji i rozwoju miasta,
 • w obszarze: Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego,
 • w obszarze: Pomocy społecznej,
 • w obszarze: Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
 • w obszarze: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • w obszarze: Ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

Podmiot dokonujący zgłoszenia do danej komisji nie może ubiegać się o dotacje w tym obszarze.

 

Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy, co będzie podlegało weryfikacji przez Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Za pracę w komisjach nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta, a praca w komisjach ma charakter społeczny.

Zgłoszenia należy składać pisemnie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2022 roku w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a lub mailowo na adres cao@dg.pl