PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05 060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Udostępnij:

Aktualnie ogłoszone konkursy

Poniedziałek, 5 grudnia, 2022, #Dotacje, #Aktualności

Twoja organizacja działa na terenie Dąbrowy Górniczej? Jeśli tak, to koniecznie spójrzcie na listę ogłoszonych konkursów, w których organizacje pozarządowe mogą starać się o dotacje z budżetu miasta na realizację w 2023 r. zadań własnych gminy.  

 

Na Wasze wnioski czekamy w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: 

1.1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 720 000,00 zł rocznie 

Limit kwot dla jednego projektu: 117 000,00 zł. 

1.2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej. 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 120 000,00 zł rocznie 

Limit kwot dla jednego projektu: 120 000,00 zł 

1.3. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Ząbkowice i Strzemieszyce. 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 320 800,00 zł rocznie 

Limit kwot dla jednego projektu: 160 400,00 zł  

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 22 grudnia 2022 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 22 GRUDNIA 2022 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl

 

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych czekają także w konkursie z zakresu pomocy społecznej

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: 

1.1. Udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej. 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 210 000,00 zł rocznie 

1.2. Udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej. 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 510 000,00 zł rocznie 

1.3. Prowadzenie Noclegowni z Ogrzewalnią dla bezdomnych z Dąbrowy Górniczej 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 345 000,00 zł rocznie 

1.4. Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 40 000,00 zł rocznie  

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 22 grudnia 2022 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 22 GRUDNIA 2022 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl

 

 

Dotacje dla Was czekają również w konkursie z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z obszaru przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień pod nazwą: 

1. Udzielanie porad prawnych dla osób z problemem uzależnień, współuzależnionych oraz ich rodzin, a także osób z problemem przemocy w rodzinie, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza. 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20 000,00 zł rocznie  

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 22 grudnia 2022 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 22 GRUDNIA 2022 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl

 

 

Kolejny konkurs, w którym możecie starać się o dotacje jest z obszaru kultura i sztuka 

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z zakresu kultury i sztuki pod nazwą: 

1.1. Prowadzenie Klubu Osiedlowego na osiedlu Łęknice w Dąbrowie Górniczej 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 70 000,00 zł rocznie 

1.2. Prowadzenie Klubu na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 90 000,00 zł rocznie  

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 22 grudnia 2022 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 22 GRUDNIA 2022 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl

 

 

Na Wasze wnioski liczymy również w kolejnym konkursie z obszaru kultura i sztuka

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z zakresu kultury i sztuki pod nazwą: 

1.1. Organizacja wydarzeń w ramach Dąbrowskiej Akcji Zima w Mieście 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20 000,00 zł rocznie 

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł.  

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 22 grudnia 2022 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 22 GRUDNIA 2022 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl

 

 

Swoje oferty możecie przesyłać do konkursu z obszaru upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji 

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji pod nazwą: 

1.1. Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w ramach Dąbrowskiej akcji „Zima w mieście”. 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł rocznie 

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł  

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 22 grudnia 2022 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 22 GRUDNIA 2022 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl

 

 

Waszych ofert z pewnością nie może zabraknąć w II konkursie z obszaru upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji pod nazwą: 

1.1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej poprzez organizację na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza szkółek piłkarskich, bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej. 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60 000,00 zł rocznie 

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł 

1.2. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży siatkówki i koszykówki poprzez realizację na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i programów promujących w/w dyscypliny m.in. organizację szkółek siatkarskich i koszykarskich, imprez i zawodów sportowych (w tym siatkówki plażowej i streetballa) bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polskie Związki Piłki Siatkowej oraz Koszykówki. 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł rocznie 

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł 

1.3. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez  i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo, nordic walking, rolkarstwo, triathlon, deskorolka. 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50 000,00 zł rocznie

Limit kwot dla jednego projektu: 12 000,00 zł 

1.4. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie boksu oraz sztuk walki. 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł rocznie

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł 

1.5. Organizacja dla mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak również poza jej granicami, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20 000,00 zł rocznie

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł 

1.6. Organizacja dla młodzieży oraz mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, przedsięwzięć i programów usportowienia w zakresie różnych dyscyplin sportu bez możliwości udziału w zawodach, imprezach, rozgrywkach itp. prowadzonych przez polskie związki sportowe. 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50 000 zł rocznie

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł 

1.7. Organizacja w dąbrowskich placówkach oświatowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w międzyszkolnej rywalizacji sportowej. 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 130 000,00 zł rocznie  

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 28 grudnia 2022 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 28 GRUDNIA 2022 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl

 

 

Kolejny konkurs, który aktualnie możemy Wam zaproponować jest z III konkursem z obszaru kultura i sztuka 

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z zakresu kultury i sztuki pod nazwą: 

1.1. Organizacja wydarzeń kulturalnych 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 100 000,00 zł rocznie 

Limit kwot dla jednego projektu: 12 000,00 zł 

1.2. Edukacja artystyczna 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł rocznie 

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł 

1.3. Lokalne i regionalne dziedzictwo kulturowe 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł rocznie 

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł  

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 28 grudnia 2022 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 28 GRUDNIA 2022 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl

 

 

Ostatni konkurs, który możemy Wam obecnie zaproponować jest z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. 

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego pod nazwą: 

Prowadzenie Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DIP) w Dąbrowie Górniczej 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 145 000,00 zł rocznie   

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 30 grudnia 2022 r. godzina 16.00.

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 30 GRUDNIA 2022 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP 

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl

 

Pamiętajcie, że wnioski należy składać za pośrednictwem platformy Witkac.pl