PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
0607080910 1112
13141516171819
20212223242526
27282930

Udostępnij:

Zwolnienie NGO z opłat czynszowych - czas na składanie wniosków

Piątek, 10 listopada, 2023, #Aktualności, #Lokale dla NGO

W związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza organizacjom, które zamierzają ubiegać się o zwolnienie z opłaty czynszowej, przypominamy o konieczności złożenia wniosków w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2023 r. 

Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz organizacje kombatanckie zamierzające ubiegać się o zwolnienie z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy proszone są o złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie elektronicznej na adres mzbm@mzbm.pl wraz z kopią na adres cao@dg.pl.  Warunkiem koniecznym zwolnienia z czynszu jest niezaleganie z opłatami wobec MZBM lub w razie wystąpienia zaległości, zawarta z MZBM ugoda o rozłożenie zaległości na raty. Ponadto konieczne jest załączenie sprawozdania finansowego za rok 2022.

Niezłożenie wniosku traktowane będzie jako brak chęci ubiegania się o zwolnienie.

Podmioty, które zamierzają ubiegać się o zwolnienie z opłat zachęcamy aby skonsultować treść składanego do MZBM wniosku z pracownikami Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. W razie jakichkolwiek pytań w przedmiotowej sprawie prosimy o kontakt z Zespołem ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi telefonicznie: 668 573 952 lub mailowo: cao@dg.pl

 

Dodatkowo do 20 listopada br. prosimy o przesłanie na adres cao@dg.pl krótkiego opisu zasadności korzystania z lokalu przez Państwa podmiot, jak również zaznaczenie częstotliwości korzystania z pomieszczenia.

 

O konieczności złożenia wniosków przypominamy w związku z wydanym w dniu 14 lipca 2016 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza nr 1139.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 692.2015 Prezydenta Miasta  Dąbrowa Górnicza z dnia 9.12.2015 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu opiniowania wniosków o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy.