PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13 141516171819
20212223242526
27282930

Udostępnij:

Wybory do DFOP oraz RDPP!

Poniedziałek, 13 listopada, 2023, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Marcin Bazylak wystosował do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz do Przewodniczącego Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych pismo z prośbą o rozpoczęcie procedury wyborów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. Tym samym, zgodnie z procedurą, ruszył nabór do Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych
i Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

Do zakresu działania Prezydium Forum należy:

  • kierowanie działalnością DFOP i reprezentowanie go na zewnątrz w tym wobec administracji publicznej, biznesu, instytucji i innych organizacji pozarządowych,
  • wyznaczanie głównych kierunków działania,
  • powoływanie jednostek wewnętrznych np. grup branżowych,
  • prowadzenie spraw nie zastrzeżonych do właściwości innych organów DFOP.

 

Kandydaci do Prezydium Forum zgłaszani są przez co najmniej trzech Członków – na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Lista kandydatów jest udostępniona na portalu internetowym organizacji pozarządowych ngo.dg.pl oraz podana Członkom do wiadomości drogą elektroniczną najpóźniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.  

Do Prezydium Forum zostają wybrani kandydaci, którzy w głosowaniu tajnym uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równego podziału głosów pomiędzy kandydatów, jeśli liczba miejsc mandatowych do obsadzenia w Prezydium Forum jest mniejsza od liczby kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów, przeprowadzane jest ponowne głosowanie. W tym wypadku wybór członków Prezydium jest dokonywany spośród kandydatów, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali największą, równą liczbę głosów.  

 

W skład Prezydium Forum wchodzą: Przewodniczący Forum, Wiceprzewodniczący Forum, Sekretarz Forum i nie więcej niż dwóch członków Prezydium Forum. Wyboru Przewodniczącego Forum, Wiceprzewodniczącego Forum i Sekretarza Forum dokonuje Prezydium Forum spośród swoich członków.

Proces rozpatrywania kandydatur na kadencję 2024-2026 przyjmuje następującą postać:

14 listopada 2023 r. odbędzie się Walne Zebranie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, na którym ogłoszone zostaną wybory do prezydium DFOP (wybierane jest 5 osób; każda z tych osób musi być przedstawicielem organizacji będącej członkiem DFOP). Członkowie Prezydium zostaną powołani do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza jako tzw. część pozarządowa.

do 30 listopada 2023 r. zgłoszenia nowych organizacji do DFOP - deklaracja przystąpienia

4 grudnia 2023 r. Walne Zebranie DFOP przyjmujące nowych członków

od 15 listopada 2023 r. do 10 grudnia 2023 r. oczekiwać będziemy na zgłoszenia kandydatów poprzez wypełniony formularz dostępny do pobrania na stronie ngo.dabrowa-gornicza.pl (organizacja zgłaszająca kandydata + 2 organizacje popierające. Wszystkie muszą być członkami DFOP – zobacz jak przystąpić do Forum)

do 21 grudnia 2023 r. nastąpi ogłoszenie listy kandydatów na stronie

10 stycznia 2024 r. podczas Walnego Zebranie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych nastąpią wybory do prezydium – podczas którego każda organizacja będzie  dysponować 1 mandatem wyborczym. Przypominamy, aby organizacje członkowskie mogły brać udział w wyborach należy dokonać aktualizacji danych reprezentantów, poprzez dostarczenie zaktualizowanego załącznika nr 2 do regulaminu DFOP – upoważnienia do reprezentacji do dnia 11 grudnia 2023 r.

 


Miejscem dostarczenia każdej z w/w dokumentacji jest pokój nr 9 w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej (ul Sienkiewicza 6a).

Szczegółowych informacji na temat wyborów udzielają pracownicy Centrum Aktywności Obywatelskiej pod numerem telefonu 668 573 952 bądź mailowo cao@dg.pl

 

Wszytskie dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.