PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
131415 16171819
20212223242526
27282930

Udostępnij:

Zgłoszenia NGO do komisji konkursowych

Środa, 15 listopada, 2023

Zgodnie z Ogłoszeniem Prezydenta Miasta 16 listopada rusza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszeń należy dokonywać od 16 do 21 listopada 2023 roku.

 

Zgłoszenia kandydatów do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.    

Każdy z podmiotów ma prawo zgłosić swojego kandydata do następujących z komisji:

 • w obszarze: Oświaty i wychowania,
 • w obszarze: Kultury i sztuki,
 • w obszarze: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
 • w obszarze: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • w obszarze: Rewitalizacji i rozwoju miasta,
 • w obszarze: Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego,
 • w obszarze: Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności,
 • w obszarze: Pomocy społecznej,
 • w obszarze: Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • w obszarze: Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
 •  w obszarze: Profilaktyki i promocji zdrowia,
 • w obszarze: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • w obszarze: Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • w obszarze: Ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • w obszarze: Przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom.

 

Podmiot dokonujący zgłoszenia do danej komisji nie może ubiegać się o dotacje w tym obszarze.

Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy, co będzie podlegało weryfikacji przez Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Za pracę w komisjach nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta, a praca w komisjach ma charakter społeczny. 

Komisje konkursowe będą pracować w dni powszednie (w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej).

Podmiot dokonujący zgłoszenia do danej komisji nie może ubiegać się o dotacje w tym obszarze.    

 

Zgłoszenia należy składać pisemnie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2023 roku w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a lub mailowo na adres cao@dg.pl.