PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Udostępnij:

Aktualności

Rok 2016

Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej

Wtorek, 23 sierpnia, 2016

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza na podstawie  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 roku poz. 217 z późń. zm.) ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych  Dąbrowy Górniczej. Etap I, działania w OBSZARZE TEMATYCZNYM 3: Przygotowanie i przeprowadzenie programu pilotażowego na rzecz mieszkańców wybranych obszarów rewitalizacji  Dąbrowy Górniczej szczególnie zagrożonych marginalizacją z powodu wieku, w tym niepełnosprawności. Sugerowane miejsce pilotażu: Priorytetowy Obszar Rewitalizacji  Osiedle Mickiewicza/Norwida. Otwarty nabór będzie odbywał się na zasadach zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania kandydatów na Partnera. »