Udostępnij:

Oferta Fundacji In Corpore

Fundacja In Corpore z siedzibą w Katowicach, złożyła ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Realizacja zadania została uznana za celową. Do 23.04.2019r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Fundacja In Corpore

Obszar: ochrona i promocja zdrowia

Tytuł zadania publicznego: "Zaburzenia obwodowe słuchu oraz centralnego przetwarzania słuchowego u 5-6 latków - badania przesiewowe"

Data opublikowania oferty: 16.04.2019r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 23.04.2019r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej  II piętro pokój 225

nr. telefonu 32 295 67 65

e-mail: zdrowie@dabrowa-gornicza.pl