Udostępnij:

Oferta Dąbrowskiego Stowarzyszenia Sportowego

Dąbrowskie Stowarzyszenie Sportowe złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 23.04.2019 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Dąbrowskie Stowarzyszenie Sportowe

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: Organizacja obchodów 70lecia sekcji zapaśniczej w Dąbrowie Górniczej

Data opublikowania oferty: 16.04.2019 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 23.04.2019 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Kultury i Sportu  III piętro pokój 302

Nr. Telefonu 32 295 96 93

e-mail: bbruzda@dabrowa-gornicza.pl