Udostępnij:

Oferta KS Mydlice Dąbrowa Górnicza

KS Mydlice Dąbrowa Górnicza złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 14.05.2019 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: KS Mydlice Dąbrowa Górnicza

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: Turniej Piłki Nożnej Sześcioosobowej o Puchar Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Data opublikowania oferty: 7.05.2019 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 14.05.2019 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Kultury i Sportu  III piętro pokój 302

Nr. Telefonu 32 295 96 93

e-mail: ibaginska@dabrowa-gornicza.pl