Udostępnij:

Oferta „Teen Challange” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Dąbrowie Górniczej

„Teen Challange” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Dąbrowie Górniczej, złożyła ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Realizacja zadania została uznana za celową. Do 30.05.2019r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: „Teen Challange” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Dąbrowie Górniczej

Obszar: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania publicznego: "Dni Trzeźwości w Dąbrowie Górniczej"

Data opublikowania oferty: 23.05.2019r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 30.05.2019r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej  II piętro pokój 211

nr. telefonu 32 295 68 06

e-mail: zdrowie@dabrowa-gornicza.pl