Udostępnij:

Oferta TPDG

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Legionów Polskich 69, złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 10.06.2019r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Obszar: kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Tytuł zadania publicznego: „Dąbrowski Jarmark Staroci”

Data opublikowania oferty: 03.06.2019 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 10.06.2019 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Kultury i Sportu III piętro pokój 301

Nr. Telefonu 32 295 68 97

e-mail: zpielgrzym@dabrowa-gornicza.pl