Udostępnij:

Oferta Stowarzyszenie dO!PAmina Lab

Stowarzyszenie dO!PAmina Lab złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 29.08.2019r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Stowarzyszenie dO!PAmina Lab

Obszar: oświaty i wychowania

Tytuł zadania publicznego: „Konferencja - szkoła jest nasza”

Data opublikowania oferty: 22.08.2019 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 29.08.2019 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Oświaty

e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.pl