Udostępnij:

Oferta Fundacji Wygrajmy Razem

Fundacja Wygrajmy Razem złożyła ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 28.07.2020 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Fundacja Wygrajmy Razem

Obszar: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocja miasta

Tytuł zadania publicznego: Płyta z autorskimi piosenkami dla dzieci "Snuj się piosenko"

Data opublikowania oferty: 21.07.2020 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 28.07.2020 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Marki Miasta

e-mail: mzawadzki@dabrowa-gornicza.pl