Udostępnij:

Oferta Stowarzyszenia "Aktywne Zagłębie Dąbrowskie"

Stowarzyszenie "Aktywne Zagłębie Dąbrowskie" złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.). Realizacja zadania została uznana za celową. Do 20.08.2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Stowarzyszenie "Aktywne Zagłębie Dąbrowskie"

Rodzaj zadania publicznego: Kultura i Sztuka

Tytuł zadania publicznego: Festyn Rodzinny "Mama, Tata, ja"

Data opublikowania oferty: 13 sierpnia 2021 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 20 sierpnia 2021 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego

e-mail: bbruzda@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP