Udostępnij:

Oferta UKS Dąbrowiak

Uczniowski Klub Sportowy "Dąbrowiak" złożył ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 1.10.2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Uczniowski Klub Sportowy "Dąbrowiak"

Obszar: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: "Zostań mistrzem tenisa stołowego"

Data opublikowania oferty: 27 września 2021 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 1 października 2021 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Marki MIasta, Kultury i Sportu

e-mail: eburaczewska@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP