Udostępnij:

Oferta Centrum Komunikacji i Mediacji "Dialog"

Centrum Komunikacji i Mediacji ,,Dialog” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu, czyli w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.). 

 

Realizacja zadania została uznana za celową. 

Do dnia 22.11.2022 r.  można zgłaszać uwagi do projektu. 

Organizacja: Centrum Komunikacji i Mediacji ,,Dialog”  

Rodzaj zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  

Tytuł zadania publicznego: ,,Odważ się mówić NIE” 

Data opublikowania oferty: 16.11.2022 r. 

Data zakończenia publikacji: 22.11.2022 r. 

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia  II piętro, pokój 211  Numer telefonu: (32) 295-68-28 

Adres e-mail: wps@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP