Fundusz działkowy

Fundusz działkowy przygotowany został w związku z wnioskami, składanymi przez ROD z Dąbrowy Górniczej, dotyczącymi możliwości wsparcia organizacji w zakresie modernizacji infrastruktury. Dokonana nowelizacja ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (2017 r.) stworzyła możliwość przekazania przez JST do ROD środków na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej, która wpłynie na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD. W Dąbrowskie Górniczej działa 14 ogrodów działkowych, zasadne jest zatem określenie zasad udzielania wsparcia finansowego ze środków Miasta Dąbrowa Górnicza.Projekt uchwały został przygotowany we współpracy z przedstawicielami ROD (3 spotkania robocze).

 

Fundusz działa na podstawie:

- Uchwała nr XVIII/316/2020 Rady Miiejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie: określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

- Publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl. 2020, poz. 1365 z dnia 11.02.2020 r.

- Zarządzenie Nr 1230.2020 Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza z dnia 11.08.2020 r. w sprawie: przyjęcia wzorów wniosku i sprawozdania w ramach udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza

Komisja 2020 - Zarządzenie Nr 1284.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 7.09.2020 r. w sprawie: powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza

Komisja 2021 - Zarządzenie nr 1745.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej   z dnia 13.05.2021 r.  w sprawie: powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza

Komisja 2022 - Zarządzenie nr 2431.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej  z dnia 20.04.2022 r.  w sprawie: powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza

Komisja 2023 - Zarządzenie nr 3312.2023 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej  z dnia10.05.2023 r.  w sprawie: powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza

Dotacje dla działkowców

Środa, 5 lutego, 2020

»