Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

Walne Zgromadzenie DFOP za nami!

Środa, 13 marca, 2024

W dniu 12 marca 2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DFOP: Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek,  Fundacja ,,Wygrajmy razem’’, Fundacja Akademia Sztuk Wszelakich, Fundacja Imienia Zygmunta Cybulskiego, Fundacja na rzecz Edukacji Profilaktyki i Psychoterapii ,,Droga’’,  Stowarzyszenie Grupa Plastyczna Dąbrowa, Inicjatywa Dąbrowska, Stowarzyszenie My Dąbrowa, NEURON Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, Ochotnicza Straż Pożarna Ujejsce, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej, Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, PTTK Oddział Dąbrowa Górnicza, ROD Apolonia, ROD Pogoria, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy, Stowarzyszenie ,,Ziemia i My’’, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – koło Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Centrum Formy, Stowarzyszenie CIVITAS, Stowarzyszenie Forum Terenów Zielonych, Stowarzyszenie Integracji Międzypokoleniowej ,,Od Juniora do Seniora’’ , Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Oddział Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, Stowarzyszenie Kocia Przystań, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,Małolat’’, Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta, Stowarzyszenie MOTOSERCE, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo ,,Linia’’,  Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ,,Ósmy Dzień’’, Stowarzyszenie Pogoria Biega, Stowarzyszenie Przyjazny Antoniów, Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków ,,SOMA’’, Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa, Stowarzyszenie Sztuk Walki, Technik i Taktyki Interwencji, Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Dąbrowie Górniczej, Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zagłębiowskie Towarzystwo Osób ze Schorzeniami Układu Oddechowego ASTMOODDECH, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza. »

Spotkanie warsztatowe DFOP za nami!

Wtorek, 23 stycznia, 2024

W dniu 10 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie warsztatowe Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DFOP: Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek, Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, Fundacja Imienia Zygmunta Cybulskiego, Fundacja ,,Przystań’’ , Fundacja ,,Godne Życie’’, Fundacja ,,Wygrajmy razem’’, Stowarzyszenie Grupa Plastyczna Dąbrowa, Ochotnicza Straż Pożarna Ujejsce, Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Koło w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego Pogoria,  Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta,  Stowarzyszenie Pogoria Biega, Stowarzyszenie Przyjazny Antoniów, Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej,  Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków,,SOMA’’, Stowarzyszenie Sportowe Extreme Life for Ride. Zebranych powitał Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Pan Marcin Bazylak. Prezydent podkreślił fakt, jak ważna dla Miasta Dąbrowa Górnicza jest współpraca z III sektorem, zachęcał do aktywnej współpracy i aktywności ngo w działaniach na terenie całego miasta oraz w ciałach opiniująco – doradczych. »

Walne Wyborcze Zgromadzenie DFOP za nami!

Czwartek, 11 stycznia, 2024

W dniu 10 stycznia 2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DFOP: Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek, Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, Fundacja ,,Przystań’’ , Fundacja ,,Godne Życie’’, Fundacja ,,Wygrajmy razem’’, Stowarzyszenie Grupa Plastyczna Dąbrowa, Inicjatywa Dąbrowska, Stowarzyszenie My Dąbrowa, NEURON Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, Ochotnicza Straż Pożarna Tucznawa, Ochotnicza Straż Pożarna Ujejsce, Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, PTTK Oddział Dąbrowa Górnicza, ROD Apolonia, ROD Pogoria, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy, SPELEOKLUB Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie ,,Dar Serca’’, Stowarzyszenie ,,Razem do celu’’, Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – koło Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Centrum Formy, Stowarzyszenie CIVITAS, Stowarzyszenie Integracji Międzypokoleniowej ,,Od Juniora do Seniora’’ , Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Oddział Dąbrowa Górnicza, Dąbrowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub BLOK, Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, Stowarzyszenie Kocia Przystań, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,Małolat’’, Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta, Stowarzyszenie MOTOSERCE, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo ,,Linia’’,  Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ,,Ósmy Dzień’’, Stowarzyszenie Pogoria Biega, Stowarzyszenie Przyjazny Antoniów, Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków ,,SOMA’’, Stowarzyszenie Sportowe Extreme Life for Ride, Stowarzyszenie Twórców Zagłębia Dąbrowskiego, Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Dąbrowie Górniczej, Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zagłębiowskie Towarzystwo Osób ze Schorzeniami Układu Oddechowego ASTMOODDECH, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza,  Stowarzyszenie Koło Gospodyń Strzemieszyce Wielkie, Fundacja Imienia Zygmunta Cybulskiego, Fundacja Akademia Sztuk Wszelakich, Ludowy Klub Sportowy ,,Promień’’ Strzemieszyce Małe, Stowarzyszenie Sztuk Walki VIKING, Stowarzyszenie Tęczówka.  »

Walne zgromadzenie DFOP za nami!

Wtorek, 5 grudnia, 2023

W dniu 4 grudnia 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DFOP: Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, Fundacja ,,Godne Życie’’, Fundacja ,,Wygrajmy razem’’, Fundacja na rzecz Edukacji Profilaktyki i Psychoterapii ,,Droga’’, Grupa Plastyczna Dąbrowa, Stowarzyszenie My Dąbrowa, NEURON Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, Ochotnicza Straż Pożarna Ujejsce, Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej, Polski Związek Wędkarski w Katowicach – Koło PZW 12, Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, PTTK Oddział Dąbrowa Górnicza, ROD Apolonia, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy, Stowarzyszenie ,,Ziemia i My’’,  Stowarzyszenie CIVITAS,  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Oddział Dąbrowa Górnicza, Dąbrowskie Stowarzyszenie  Abstynentów Klub BLOK, Stowarzyszenie Kocia Przystań, Stowarzyszenie Kupców Targowych w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Małolat, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo ,,Linia’’,  Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ,,Ósmy Dzień’’, Stowarzyszenie Pogoria Biega, Stowarzyszenie Przyjazny Antoniów, Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa,  Stowarzyszenie Sztuk Walki Taktyki i Techniki Interwencji, Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna,  Zagłębiowskie Towarzystwo Osób ze Schorzeniami Układu Oddechowego ASTMOODDECH, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza. Zebranych powitał Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Pan Marcin Bazylak. Następnie Prezydent Miasta pogratulował Pani Barbarze Tometczak zdobycia Złotego Krzyża Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiego Stowarzyszenia Diabetyków Złotej Odznaki Honorowej za zasługi dla Województwa Śląskiego, Panu Bogdanowi Zandeckiemu zdobycia Złotej Odznaki Honorowej dla Województwa Śląskiego oraz Pani Renacie Solipiwko Srebrnej Odznaki Honorowej za zasługi dla Województwa Śląskiego a także Ochotniczej Straży Pożarnej Ujejsce Złotej Odznaki Honorowej za zasługi dla Województwa Śląskiego. Posiedzenie otworzył Przewodniczący DFOP Łukasz Kolber, który przedstawił zebranym program posiedzenia Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Następnie Magdalena Mike przedstawiła zebranym nowe organizacje pozarządowe chcące przystąpić do Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Nastąpiło głosowanie wśród zebranych przedstawicieli Forum w sprawie przyjęcia nowych organizacji do DFOP.  Wszyscy głosujący (za:32, przeciw:0, wstrzymało się: 0) zagłosowali za przyjęciem nowych organizacji pozarządowych do Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Do Forum zostały przyjęte następujące organizacje:  - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Strzemieszyce Wielkie, - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Strzemieszyce Małe, - Fundacja Akademia Sztuk Wszelakich, - Fundacja Imienia Zygmunta Cybulskiego, - Ludowy Klub Sportowy ,,Promień’’ Strzemieszyce Małe, - Stowarzyszenie Tęczówka, - Stowarzyszenie Sztuk Walki VIKING.  Kolejnym punktem spotkania było wypracowanie przez członków Forum Rekomendacji dotyczącej funkcjonowania DFOP w 2024 r.  (załącznik nr 1) Następnie Magdalena Mike (WOP) przypomniała zebranym o terminie wyborów do Prezydium DFOP oraz przypomniała zebranym o zaktualizowaniu listy członków uprawnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej na Forum. Podkreślono fakt, że organizacje, które nie zaktualizowały danych członków upoważnionych do reprezentacji, nie będą mogły wziąć udziału w wyborach członków do nowego Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych i pozarządowej części Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.   Na tym spotkanie zakończono. »

Walne Zgromadzenie DFOP za nami!

Środa, 15 listopada, 2023

W dniu 14 listopada 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DFOP: Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek, Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog”, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, Fundacja ,,Godne Życie’’, Fundacja ,,Wygrajmy razem’’, Fundacja na rzecz Edukacji Profilaktyki i Psychoterapii ,,Droga’’, Grupa Plastyczna Dąbrowa, Inicjatywa Dąbrowska, Stowarzyszenie My Dąbrowa, NEURON Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, Ochotnicza Straż Pożarna Tucznawa, Ochotnicza Straż Pożarna Ujejsce, Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej, Polski Związek Wędkarski w Katowicach – Koło PZW 12, Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, PTTK Oddział Dąbrowa Górnicza, ROD Apolonia, ROD Pogoria, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy, SPELEOKLUB Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie ,,Ziemia i My’’, Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa, Stowarzyszenie Centrum Formy, Stowarzyszenie CIVITAS, Stowarzyszenie Forum Terenów Zielonych, Stowarzyszenie Integracji Międzypokoleniowej ,,Od Juniora do Seniora’’, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Oddział Dąbrowa Górnicza, Dąbrowskie Stowarzyszenie  Abstynentów Klub BLOK, Stowarzyszenie Kocia Przystań, Stowarzyszenie Małolat, Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta, Stowarzyszenie MOTOSERCE, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ,,Ósmy Dzień’’, Stowarzyszenie Pogoria Biega, Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków ,,SOMA’’, Stowarzyszenie Extreme Life for Ride, Stowarzyszenie Sztuk Walki Taktyki i Techniki Interwencji, Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna, Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zagłębiowskie Towarzystwo Osób ze Schorzeniami Układu Oddechowego ASTMOODDECH, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza. Posiedzenie otworzyła Sekretarz DFOP Renata Zaremba, która przedstawiła zebranym program posiedzenia Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Następnie Magdalena Mike przedstawiła zebranym wyrok Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26.09.2023 r., sygn. akt. III SA/Gl 486/23, w sprawie skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę nr XLIX/867/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie: przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023’’.  Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez Magdalenę Mike projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Członkowie DFOP nie wnieśli uwag i pozytywnie zaopiniowali Roczny Program współpracy. (za: 43, przeciw: 0, wstrzymało się: 1). Podjęto Uchwałę nr 14/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. Magdalena Mike przedstawiła zasady oraz harmonogram wyborów do Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz do tzw. pozarządowej części Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.  Na tym spotkanie zakończono. »