PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314 151617
18192021222324
25262728293031

Udostępnij:

FIO Śląskie Lokalnie

Czwartek, 14 stycznia, 2016, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

CRIS oraz Fundusz Lokalny "Ramża" ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2016: dotacje na rozwój młodych podmiotów.

 

1. Cel konkursu: zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

2. Adresaci konkursu: Młode podmioty, czyli organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.

3. Dotacje można przeznaczyć na rozwój młodego podmiotu – w ramach dotacji sfinansować można koszty:
- zakupu sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego,
- adaptacji lokalu,
- podniesienia kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
- osobowe związane z obsługą księgową, prawną lub informatyczną (częściowo),
- poszerzenia zakresu świadczonych usług,
- pomocy w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.
 
4.ŚRODKI FINANSOWE  PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE DOTACJI W 2016 ROKU:  
300.000,00 złotych
 
5.TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:      
3 lutego 2016 r., godzina 23:59:59
 
6.WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
a) Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od 1 kwietnia do 31 maja 2016 roku.
b) Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych.
c) Wkład własny:  minimum 5%  (wnoszony w formie finansowej).

7. Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie
www.slaskielokalnie.pl

8. Ocena będzie obejmowała kryteria formalne (zgodność wniosku z Regulaminem) oraz merytoryczne (trafność, spójność i racjonalność działań, trwałość, skuteczność, racjonalność i adekwatność nakładów). Ocena będzie dokonywana przez niezależnych ekspertów. Będzie miała charakter punktowy. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.

9. Gdzie szukać informacji?
- na stronie  projektu: www.slaskielokalnie.pl
- za pośrednictwem infolinii – tel.: 881 201 333 (od poniedziałku  do piątku  w godz.9.00-16.00)
- w Biurach Partnerskich Projektu

Materiały do pobrania:

- Ogłoszenie (*doc)
- Regulamin Programu FIO-ŚL 2016_konkurs 1 (*doc)
- Regulamin Programu FIO-ŚL 2016_konkurs 1 (*pdf)
- Załącznik nr 1_Wzór wniosku o dofinansowanie (*doc)
- Załącznik nr 1_Wzór wniosku o dofinansowanie (*pdf)
- Załącznik nr 2_Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (*pdf)
- Załącznik nr 3_1_Karta oceny formalnej (*docx)
- Załącznik nr 3_1_Karta oceny formalnej (*pfd)
- Załącznik nr 3_2_Karta oceny merytorycznej (*docx)
- Załącznik nr 3_2_Karta oceny merytorycznej (*pdf)
- Załącznik nr 4_Projekt umowy o dofinansowanie (*doc)
- Załącznik nr 4_Projekt umowy o dofinansowanie (*pdf)

Konkurs jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich