PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13 141516171819
20212223242526
27282930

Udostępnij:

Posiedzenie RDPP za nami!

Poniedziałek, 13 listopada, 2023

W dniach 10-13 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta  Dąbrowa Górnicza kadencji 2020-2023. Było to posiedzenie Rady w tzw. trybie obiegowym. 

Posiedzenie Rady zwołano na wniosek Przewodniczącego Rady Piotra Seremeta na podstawie Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza paragraf 4 Organizacja pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza pkt 8. W szczególnych przypadkach członkowie Rady mogą wyrażać swoje opinie i podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy. Ten sposób funkcjonowania Rady jest tożsamy z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla ważności opinii uchwał w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez połowę składu Rady. Pkt.9. Posiedzenie w trybie obiegowym może być zwoływane tylko w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje konieczność podjęcia stanowiska przez Radę w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Pkt 10 Posiedzenie w trybie obiegowym trwa zawsze 24 godziny. Po upływie 24 godzin zwołujący posiedzenie przesyła do wszystkich członków Rady informację o jego wyniku.   

W posiedzeniu RDPPMDG w trybie obiegowym udział wzięli członkowie Rady: Bożena Borowiec – II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza; Robert Witecki – Radny Rady Miejskiej; Renata Solipiwko – OSP Ujejsce/DFOP; Łukasz Baruch – Fundacja Wygrajmy Razem/DFOP;  Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat/DFOP; Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP;  Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa/DFOP; Magdalena Mike –  Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z ngo i przedstawiciel  WOP.  

Magdalena Mike - WOP, wysłała do wszystkich członków Rady prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie lokali użytkowych zajmowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza. W związku z przygotowywaniem Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 dokonano przeglądu umów zawieranych z podmiotami społecznymi przez MZBM. W jego wyniku oraz po rozmowach z Panią Prezydent Bożeną Borowiec oraz Panią Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia wynikła konieczność analizy całościowej lokali zajmowanych przez ngo.   

Wszyscy uczestniczący (8 członków) pozytywnie zaopiniowali stanowisko w sprawie lokali użytkowych zajmowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza. W wyżej wymienionej sprawie powstała Rekomendacja nr 4/RDPPMDG/2023.  

Na tym spotkanie zakończono.