PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
131415 16171819
20212223242526
27282930

Udostępnij:

Posiedzenie RDPP za nami!

Środa, 15 listopada, 2023

W dniu 14 listopada 2023 r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2020-2023.  

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Bożena Borowiec – II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza;  Michał Syska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Marki  Miasta, Kultury i Sportu; Robert Witecki – Radny Rady Miejskiej; Renata Solipiwko– OSP Ujejsce/DFOP;  Łukasz Baruch – Fundacja Wygrajmy Razem/DFOP; Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat/DFOP; Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP; Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa/DFOP; Magdalena Mike – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z ngo i przedstawiciel  WOP. 

Na początku zgromadzeni rozmawiali o projekcie Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Wszyscy uczestniczący (9 członków) pozytywnie zaopiniowali Roczny Program współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Podjęto Uchwałę nr 33/RDPPMDG/2023. 

Na podstawie Rekomendacji nr 3/RDPPMDG/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. oraz Rekomendacji nr 4/RDPPMDG/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. Rada postanawia wystąpić do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o:    
  • dokonanie przez Wydział Oświaty/Centrum Usług Wspólnych analizy stawek i zasad, na podstawie których ngo korzystają z lokali znajdujących się w placówkach oświatowych,  
  • dokonanie przez Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu, po otrzymaniu informacji z instytucji kultury, sportu, analizy stawek i zasad, na podstawie których ngo korzystają z lokali znajdujących się w wyżej wymienionych placówkach,   
  • przeprowadzenie analizy sposobu korzystania przez ngo z lokali zajmowanych w lokalach należących do MZBM,    
  • przeprowadzenie przez Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej analizy sposobu korzystania przez ngo z siedzib i sal znajdujących się w Centrum Aktywności Obywatelskiej.  

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności przyjąć do stosowania zasady, iż w przypadku realizacji przez ngo zadań publicznych, które wymagają dysponowania lokalem należącym do gminy w warunkach konkursowych określić zasady dysponowania lokalem; przy czym okres obowiązywania umowy/porozumienia powinien być równy okresowi realizacji zadania publicznego;    

• upublicznić na stronie www.ngo.dg.pl zasady korzystania z lokali w zasobach należących do gminy,     
• przedstawić obowiązujące zasady na spotkaniu Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Podjęto Uchwałę nr 34/RDPPMG/2023. 

Rada Działalności Pożytku Publicznego w konsekwencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach  z dnia 26.09.2023 r., sygn. akt III SA/Gl 486/23 w sprawie skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę nr XLIX/867/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie: przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023’’, podtrzymuje Stanowisko nr 2/RDPPMDG/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie dąbrowskiego modelu współpracy i uznania jej dorobku, jak również kontynuowanie partycypacyjnego modelu przygotowania Rocznego Programu Współpracy. Jednocześnie postulując jak najszersze włączenie organizacji społecznych w działalność Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych poprzez systematyczne działanie grup branżowych i spotkań tematycznych nie tylko w okresie prac nad Rocznym Programem Współpracy lecz podczas całego roku kalendarzowego. Podjęto Opinię nr 1/RDPPMDG/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. 

Na tym spotkanie zakończono.