O Centrum

Centrum Aktywności Obywatelskiej to wyspecjalizowana jednostka Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

 

Centrum oferuje:

  • poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz działalności w trzecim sektorze (w tym pozyskiwania środków z EFS i innych programów grantowych)
  • informacje na temat nowych wytycznych, przepisów, prawa związanego z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej
  • bieżące doradztwo z zakresu zakładania podmiotów ekonomi społecznej przedsiębiorczości (w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych)
  • doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości, prawa, marketingu
  • szkolenia
  • wsparcie infrastrukturalne (zaplecze biurowe, sale szkoleniowe, dostęp do komputera, skanera oraz Internetu, możliwość wypożyczenia rzutnika multimedialnego)
  • aktywizację społeczności lokalnych.

 

Komu pomagamy?

  • Świadczymy nieodpłatną pomoc podmiotom trzeciego sektora: stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom socjalnym – oraz osobom chcącym rozpocząć działalność, zainteresowanym aktywnością m. in. na polu kultury, sportu, ekologii, edukacji czy pomocy społecznej.
  • Centrum jest również otwarte na współpracę z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej zarejestrowanymi na terenie województwa śląskiego.

 

Zasady korzystania ze wsparcia:

Wszelkie opisane wyżej działania są bezpłatne.

 

Historia

 

Na początku swojej działalności Centrum Aktywności Obywatelskiej istniało pod nazwą Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości.

 

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, rozpoczął swoje funkcjonowanie 1 maja 2010 r. jako wyspecjalizowana jednostka Biura Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Po raz kolejny jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach partnerskiego projektu Urzędów Miejskich w Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Tychach, Żorach, Bielsku Białej i Częstochowie. Projekt realizują również dwaj partnerzy społeczni tj.: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" z Bielska Białej oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika, którzy odpowiadają za prowadzenie tzw. mobilnego Inkubatora oraz dotacje na powstawanie spółdzielni socjalnych.

 

Samorządy wraz z partnerami społecznymi wspólnie pozyskały środki w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn.: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwala organizacjom ze Śląska na korzystanie z bezpłatnej pomocy doradców ds. ekonomii społecznej, księgowości, prawa, marketingu czy pozyskiwania funduszy na działalność. W każdym z Inkubatorów prowadzone są, także działania promujące aktywność w sektorze przedsiębiorczości społecznej wśród mieszkańców woj. Śląskiego. Przypomnijmy, iż obecny Inkubator powstał na bazie prowadzonego przez Stowarzyszenie "Zielone Zagłębie" w roku 2009 Inkubatora Trzeciego Sektora w ramach projektu "Osiemnastka w sieci – porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych". Zarówno sprzęt komputerowy jak i biurowy został przekazany na podstawie osobnego porozumienia na potrzeby ISP do Biura Organizacji Pozarządowych.

 

W 2015 roku Inkubator rozpoczął starania o uzyskanie akredytacji w ramach systemu akredytacji i standardów działania insytucji wsparcia ekonomii społecznej. W tym celu powołane zostało Partnerstwo o nazwie: Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, którego liderem jest Centrum Społecznego Rozwoju z Partnerami: Gmina Dąbrowa Górnicza, Miasto Gliwice/Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych. Szczegółowe informacje o partnerstwie znajdują się na stronie: http://www.csr.biz.pl/p/rowes.html.

 

W styczniu 2016 roku Inkubator zmienił swoją siedzibę (ul. Sienkiewicza 6a) oraz nazwę na Centrum Aktywności Obywatelskiej.

 

Nasz zespół: