Centrum doradza

Bazując na wieloletnim doświadczeniu we współpracy z podmiotami społecznymi Centrum Aktywności Obywatelskiej przygotowało dla Państwa ofertę doradczą, która z jednej strony pozwoli powołać stowarzyszenie, fundację czy spółdzielnie socjalną, z drugiej – pomoże w jego prawidłowym funkcjonowaniu.

 

Pracownicy Centrum oferują doradztwo m.in. z zakresu:

  • zakładania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej (pomożemy w wyborze odpowiedniej formy prawnej, skonsultujemy statut podmiotu i dokumenty założycielskie, powiemy jak wyglądają zasady prowadzenia działalności oraz zdradzimy pomysły na uzyskanie wsparcia dla realizowanych przedsięwzięć
  • prowadzenia organizacji pozarządowych (udzielimy porad dot. źródeł finansowania działalności, pozyskania środków dotacyjnych, prowadzenia dokumentacji bieżącej organizacji, kwestii związanych z wolontariatem)
  • tworzenia  i rozliczania projektów (pomagamy w pisaniu projektów i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, pomagamy w przygotowaniu sprawozdania).

 

Aby umówić się na spotkanie doradcze skontaktuj się z Centrum Aktywności Obywatelskiej.