Podmioty w Centrum

W ramach Centrum Aktywności Obywatelskiej bezpłatnie udostępniamy przestrzeń roboczą dla organizacji pozarządowych lub innych podmiotów ekonomii społecznej oraz grup nieformalnych. Zapraszamy do zapoznania się z podmiotami społecznymi, które swoje siedziby przeniosły na Sienkiewicza 6a oraz regularnie spotykają się w Centrum.

 

Centrum Edukacji Ekologicznej Ziemia i My zajmuje się edukacją ekologiczną począwszy od dzieciaków w wieku przedszkolnym, a na seniorach kończąc. Ich działania mają zasięg przede wszystkim regionalny - nauczają głównie na terenie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Prowadzą warsztaty w szkołach jak i w terenie. Organizują happeningi, seminaria, pikniki i inne wydarzenia, które mają na celu przekonać do ekologicznego trybu życia. Biuro Stowarzyszenia Ziemia i My mieści się w pokoju 103. Na dyżur można umówić się drogą telefoniczną - 512 950 909 lub mailową - ziemiaimy@wp.pl.

KRS: 0000004050

Strona internetowa: Ziemia i My

Facebook: Ziemia i My

 

Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog za główny cel stawia sobie promowanie mediacji - polubownych metod rozwiązywania sporów cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Prowadzi także działania na rzecz dzieci i młodzieży - w tym działania o charakterze integracji międzypokoleniowej, a także szkolenia, prelekcje i warsztaty edukacyjno-rozwoje dla osób dorosłych, głównie w obszarze komunikacji i edukacji obywatelskiej.

KRS: 0000345594

Strona internetowa: Dialog

Facebook: Dialog

 

Dąbrowskie Centrum Asystentury to projekt, który realizowany jest przez Fundację Imago z Wrocławia oraz dąbrowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest on odpowiedzią na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców miasta, ich rodzin i opiekunów poprzez organizowanie i świadczenie usług asystenckich. W zależności od preferencji i potrzeb klienta, Program jest pomocą stałą lub doraźną. Asystenci dołożą wszelkich starań, by pomagać również sytuacjach awaryjnych i nagłych. Więcej informacji na temat działalności Dąbrowskiego Centrum Asystentury można uzyskać w pokoju numer 12, w Centrum Aktywności Obywatelskiej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-16:00.
 

 

Fundacja Godne Życie od 2002 roku działa na rzecz dąbrowskich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także realizuje zadania zmierzające do wyrównania szans życiowych tych osób. Organizacja otacza swoją opieką głównie dzieci i młodzież oraz ich rodziny ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadząc 3 Placówki Wsparcia Dziennego na terenie miasta. Dla ogółu mieszkańców Fundacja Godne Życie prowadzi także nieodpłatną pomoc prawną i obywatelską oraz kieruje Miejskim Centrum Informacji. Poprzez szereg imprez plenerowych, takich jak "Olimpiada Sportów Niecodziennych" czy "Festiwal Kultur Różnych" jest jednym z organizatorów rodzinnego spędzania czasu wolnego, dla osób spędzających wakacje w mieście. W Centrum można ich spotkać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 w pokoju 107.

KRS: 0000139088

Facebook: Fundacja Godne Życie

 

Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych o/ PTTK Dąbrowa Górnicza to grupa pasjonatów turystyki górskiej. Poza pieszymi wycieczkami, organizują warsztaty, prelekcje i pokazy filmowe.

KRS: 0000057825

Strona internetowa: Przewodnicy

Facebook: Przewodnicy

 

Pogoria Morsuje to pasjonaci morsowania i aktywnego spędzania wolnego czasu. Można ich spotkać przede wszystkim na plaży przy Pogorii III, gdzie w każdą niedzielę o 11:00 (od późnej jesieni do wczesnej wiosny) spotykają się na morsowaniu. Propagują naturalną krioterapię i dobrą zabawe. Często przeprowadzają akcje charytatywne, ale nie tylko - są otwarci na niestandardowe pomysły. Na swoim koncie mają między innymi zdobycie rekordu Guinnessa w kategorii morsowania w wielu miejscach!

KRS: 0000707216

Strona internetowa: Pogoria Morsuje

Facebook: Pogoria Morsuje

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Dąbrowa Górnicza działa nieprzerwanie od 1969 roku. Prowadzi działalność w zakresie usług turystycznych - organizuje wycieczki krajoznawcze po Polsce dla członków i sympatyków PTTK, rajdy szkolne, górskie, piesze, kolarskie i motorowe. Imprezy i wycieczki obsługiwane są przez wykwalifikowaną kadrę przewodników oraz przodowników PTTK. Gwarancją bezpiecznych podróży jest wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki oraz Polisa Gwarancyjna. Dyżury PTTK odbywają się od wtorku do czwartku, od godziny 13:00-18:00 w pokoju numer 7.

KRS: 0000057825

Strona internetowa: PTTK

Facebook: PTTK

 

Spółdzielnia Socjalna ReAkcja odpowiedzialna jest za tworzenie kilku marek, swoim zakresem obejmującym różne dziedziny handlu tj.: produkcja i sprzedaż odzieży, organizacja eventów, tworzenie reklamy.

KRS: 00004613 27

 

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa to grupa ludzi, których celem jest organizowanie zawodów sportowych, imprez oraz eventów, które mają za zadanie popularyzować aktywny tryb wypoczynku. Od 2016 roku działania Stowarzyszenia obejmują również szeroko rozumianą partycypację obywateli oraz jej popularyzację, jak i edukację młodzieży realizowaną w ramach programu Erasmus. Biuro Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa zlokalizowane jest w pokoju nr 110. Członkowie Stowarzyszenia są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00.

KRS: 0000388291

Strona internetowa: Aktywna Dąbrowa

Facebook: Aktywna Dąbrowa

 

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "Dąbrowiacy" za główny cel stawia sobie działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Stowarzyszenie spotyka się w każdy czwartek w godzinach 17.00-19.00 w sali numer 8 lub 113.

KRS: 0000665827

Strona internetowa: "Dąbrowiacy"

Facebook: "Dąbrowiacy"

 

Stowarzyszenie CIVITAS wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego, pracuje nad zwiększeniem udziału obywateli w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości. Swoje cele realizuje przede wszystkim poprzez tworzenie i wdrażanie programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz programów międzypokoleniowych. Stowarzyszenie dba o stworzenie uczestnikom poszczególnych programów warunków, do praktycznego sprawdzenia zdobytych podczas szkoleń wiedzy i umiejętności. Dzięki temu mogą samodzielnie organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia dla mieszkańców, m.in. całodniowe międzypokoleniowe pikniki rodzinne, rajdy rowerowe, konferencje tematyczne, spotkania konsultacyjne czy gry terenowe. Biuro Stowarzyszenia Civitas zlokalizowane jest w pokoju nr 14, do którego zapraszamy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod wybranym numerem 660 427 660.

KRS: 0000276202

Facebook: CIVITAS

 

Stowarzyszenie Grupa Plastyczna DĄBROWA, którego głównym celem jest stowarzenie warunków do rozwoju jego twórców oraz promocja kultury i sztuki. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w przybudówce prawej Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej.

KRS: 0000665367

Facebook: Stowarzyszenie Grupa Plastyczna DĄBROWA

 

Stowarzyszenie Klub Sportowy Mydlice jest jednym ze stowarzyszeń kultury fizycznej w mieście, które ma na celu szerokie propagowanie młodzieżowej piłki nożnej w naszym mieście. Od 2015 roku konsekwentnie buduje akademię piłkarską, która zrzesza obecnie ponad 100 zawodników w wieku 3-14 lat. Zadaniem akademii jest propagowanie aktywności fizycznej i umożliwienie jak największej liczbie dzieci z regionu Zagłębia Dąbrowskiego trenowania piłki nożnej pod okiem wykwalifikowanych specjalistów. Trenerzy Klubu Sportowego Mydlice poprzez sport dążą do krzewienia wśród swoich podopiecznych wartości i postaw życiowych, takich jak: odpowiedzialność, punktualność, umiejętność organizacji czasu i podejmowania decyzji, szacunek do drugiego człowieka, umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami losu i porażkami, jak również wielu innych wspaniałych, ludzkich zachowań. Ponadto Stowarzyszenie jest organizatorem wielu turniejów piłkarskich na terenie Miasta. Zarząd Klubu urzęduje w pokoju numer 106a.

KRS: 0000510469

Strona internetowa: KS Mydlice

Facebook: KS Mydlice

 

Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata działa na rzecz kobiet i rodzin. Wspiera wszelkie inicjatywy, które mają na celu upowszechnianie i ochronę praw kobiet, działalność na rzecz równych praw obu płci, przeciwdziałanie przemocy i ochronę zdrowia.

KRS: 0000309234

Strona internetowa:  Kobieta Liderem Świata

Facebook: Kobieta Liderem Swiata

 

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo "Linia" prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych i bezradnych życiowo, w szczególności osób o obniżonej sprawności intelektualnej, absolwentów szkół specjalnych. Działanie te mają zapobiec wykluczeniu społecznemu tych osób oraz pomóc w poprawieniu ich jakości życia. Stowarzyszenie prowadzi punkt doradczo-konsultacyjny skierowany głównie do osób niepełnosprawnych, ale nie tylko. Działania "Linii" skupione są działalności doradczej, informacyjnej, edukacyjnej, wsparciu psychologicznym i mediacji. Stowarzyszenie pomaga w informowaniu o prawach, ulgach i przywilejach. Pomoc w pisaniu i zrozumieniu pism urzędowych, wniosków, w nawiązywaniu kontaktu i współpracy z odpowiednimi urzędami i instytucjami, również znajduję się w obszarze ich działań. Członkowie organizacji dyżury pełnią w każdy wtorek, w godzinach 13:00–15:00 w pokoju numer 6.

KRS: 0000195787

 

Stowarzyszenie Pogoria Biega to organizacja pozarządowa, którą tworzy grupa ludzi pozytywnie nastawionych do życia, w tym sportu, a szczególnie do biegania. Stowarzyszenie jest organizatorem wielu imprez biegowych, które na trwałe wpisały się w kalendarz imprez sportowych na terenie naszego miasta. Imprezy te cieszą się zawsze ogromnym zainteresowaniem.

KRS: 0000374936

Strona internetowa: Pogoria Biega

Facebook: Pogoria Biega

 

Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej zajmuje się upowszechnianiem i rozwojem pszczelarstwa, szerzeniem nowoczesnej wiedzy pszczelarskiej poprzez organizowanie szkoleń, wymianę doświadczeń na organizacyjnych zebraniach członków stowarzyszenia z udziałem gości, zaproszonych i inne formy popularyzacji. Zebrania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 16.00 – 18.00 w sali numer 8.

KRS: 0000230734

 

Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków SOMA to organizacja, której głównym celem jest działanie na rzecz osób chorych na reumatyzm, szkolenie w zakresie zapobiegania chorobom reumatycznym, organizowanie wykładów, ćwiczeń rehabilitacyjnych, podejmowanie działań integracyjnych chorych na reumatyzm ze środowiskiem ludzi zdrowych, łącznie z aktywnością zawodową. Dyżury odbywają się w każdy wtorek (w godzinach 15:00-17:00), w pokoju numer 13.

KRS: 0000260845

 

Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na terenie województwa śląskiego istnieje 28 lat i prowadzi nieprzerwanie swoją działalność w obszarze zdrowia, edukacji i jego promocji. Pracuje także na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin, prowadząc wiele społecznych akcji przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Realizuje programy Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego, Gmin i wielu innych instytucji. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi na terenie kraju i województwa śląskiego, zajmującymi się edukacją prozdrowotną, w tym z Fundacją Zbigniewa Religii czy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jeśli macie problemy z doborem diety, chcecie zmierzyć poziom cukru lub potrzebujecie porady, zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-13:15.

KRS: 0000037573

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją podlegającą Śląskiemu Oddziałowi TPD. Jest stowarzyszeniem działającym na rzecz dzieci i młodzieży. Pomagają młodym ludziom, udzielając się opiekuńczo, profilaktycznie, ale i wychowawczo. Integrują młode środowisko poprzez organizację imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych. Angażują dzieci i młodzież w działania zupełnie zwykłe i codzienne, jak i te wymagające z ich strony inicjatywy oraz poświęcenia. Towarzystwo urzęduje w pokoju numer 104.

KRS: 0000131323

Strona internetowa: Towarzysztwo Przyjaciół Dzieci

 

Zagłębiowskie Towarzystwo Osób ze Schorzeniami Układu Oddechowego "Astmooddech" to organizacja, której celem jest działanie na rzecz osób z chorobami układu oddechowego, propagowanie wiedzy o chorobach tego układu, a także niesienie pomocy chorym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in. upowszechnienie problematyki chorób układu oddechowego, jak również edukację (wykłady, pokazy, warsztaty). Współpracuje z pokrewnymi organizacjami w zakresie zdrowia i rehabilitacji. Na dyżury zapraszamy w każdy wtorek i czwartek, do pokoju numer 3 od 17:00-18:00.

KRS: 0000506507