Społeczna Agencja Najmu

Działalność SAN polegać będzie na dzierżawie lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli prywatnych lub z publicznych zasobów lokalowych, oraz wynajmowaniu tych lokali lub budynków osobom fizycznym, w celu tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.