Udostępnij:

Oferta Stowarzyszenia Kocia Przystań

Stowarzyszenie Kocia Przystań złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 18.09.2019r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Stowarzyszenie Kocia Przystań

Obszar: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Tytuł zadania publicznego: Piknik „W przyjaźni z kotem”

Data opublikowania oferty: 11.09.2019 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 18.09.2019 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Infrastruktury Miejskiej

e-mail: ekopecka@dabrowa-gornicza.pl