Roczny Program Współpracy 2024

Zgodnie z wieloletnią tradycją w wakacje rozpoczynamy prace nad przygotowaniem „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Chcecie wziąć czynny udział w jego przygotowaniu, zapoznajcie się z Zarządzeniem Nr 3398.2023 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 22 czerwca 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 3739.2023 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3398.2023 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 22.06.2023 r.


Daty, które istotne są dla dąbrowskich organizacji w związku z prowadzeniem prac nad Programem:
 

  • do 4 sierpnia 2023 r. – termin zgłaszania przez NGO uwag dotyczących obecnie funkcjonującego programu współpracy oraz przesłania propozycji planowanych przez ngo zadań do realizacji w roku 2024 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych przez okres dłuższy niż 1 rok;
  • do 18 sierpnia 2023 r. – wypracowanie przy współpracy z Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców i społeczności Dąbrowy Górniczej rekomendacji dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2024 r. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż jeden rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków;
  • 4 - 12 września 2023 r. – spotkania branżowe z przedstawicielami Urzędu Miejskiego.

II etap prac nad RPW za nami!

Piątek, 15 września, 2023

Dąbrowskie NGO!  Miło nam poinformować że zakończyliśmy II etap prac nad Programem współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi. Między innymi dzięki Waszemu zaangażowaniu był to intensywny czas spotkań, zarówno w gronie organizacji pozarządowych, przedstawicieli III sektora, jak i z przedstawicielami Wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Owocem tych spotkań są przygotowane przez nas dokumenty, które przedstawiamy poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z wypracowanymi w I i II etapie dokumentami 1. Listę zadań priorytetowych wskazanych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 2. Listy form współpracy na 2024 r. 3. Propozycje organizacji pozarządowych 4. Opinie wydziałów do pomysłów NGO Drugi etap zgodnie z Zarządzeniem Nr 3398.2023 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 22.06.2023 składał się ze spotkań organizacji zrzeszonych w Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych, których zadaniem było wypracowanie rekomendacji dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2024 r. oraz spotkania z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.   Poniżej przedstawiamy notatki ze spotkań branżowych z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: »