Festiwal Ludzi Aktywnych

Czym jest?

Festiwal Ludzi Aktywnych to przedsięwzięcie odbywające się na terenie Dąbrowy Górniczej od 2008 roku. Pierwotnie nosiło nazwę Forum Inicjatyw Pozarządowych. W 2010 roku nazwę tę zmieniono na FESTIWAL LUDZI AKTYWNYCH. Pierwsze edycje odbywały się wewnątrz Pałacu Kultury Zagłębia. Następnie miejscami dla festiwalu były kolejno: Plac Wolności, Park Hallera oraz Fabryka Pełna Życia. Ostatecznie powrócono do Parku Hallera na stałe.

Zadaniem Festiwalu jest promowanie postaw obywatelskich i społecznych na terenie naszego miasta. Podczas jego trwania, każda działająca na terenie miasta organizacja pozarządowa, ma szansę przedstawić profil swojej działalności, cele i misje swojej pracy oraz pozyskać nowych wolontariuszy, członków, partnerów, sojuszników. Wachlarz reprezentowanych inicjatyw jest niezwykle bogaty. Organizacje wspierają aktywność artystyczną, sportową i edukacyjną. Promują ochronę zwierząt, pomoc społeczną, pielęgnowanie lokalnej tradycji, rozwijanie szeroko zakrojonych hobby czy też działania prozdrowotne oraz poradnictwo. Społeczność NGO cechuje ogromna pomysłowość, otwartość, zapał i pracowitość. Dzięki temu stowarzyszenia i fundacje to doskonali partnerzy dla samorządu. Festiwal stał się świętem dla wszystkich zaangażowanych społecznie.

Skąd pomysł?

Pomysł zaczerpnięto z cyklicznej, odbywającej się co 3 lata, imprezy pod nazwą Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Takie wydarzenie po raz pierwszy miało miejsce w 1996 roku. Jego organizatorem, od roku 2014, jest  Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. OFIP, podobnie jak Festiwal Ludzi Aktywnych, ma zadanie promować postawy obywatelskie oraz współpracę pomiędzy miastem a sektorem pozarządowym.

 


Festiwal w 2020 roku

W sobotę (19 września 2020 r.) w Dąbrowie Górniczej odbył się Festiwal Ludzi Aktywnych. W Parku Hallera lokalne organizacje pozarządowe pokazywały, co robią na co dzień.

 

Wydarzenie, które trzynasty raz odbyło się w mieście, prezentuje bogaty przekrój dąbrowskich i zagłębiowskich stowarzyszeń oraz fundacji. Tym razem przyjęło formę gry miejskiej.

 

Uczestnicy „Wielkiej gry dla aktywnych” przemierzali park i na stosikach 28 organizacji rozwiązywali zadania sprawnościowe i teoretyczne, odpowiadające profilowi działalności danego stowarzyszenia czy fundacji. Tą drogą przybliżano im, czym zajmują się lokalni aktywiści. Wachlarz ich inicjatyw jest szeroki. To m.in. działalność artystyczna, sportowa i edukacyjna, wspieranie niepełnosprawnych i seniorów, pomoc społeczna, pielęgnowanie lokalnej tradycji, rozwijanie rozmaitych hobby, działania prozdrowotne, poradnictwo czy angażowanie mieszkańców w sprawy publiczne.

 

Uczestnicy Wielkiej gry dla Aktywnych:

- Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta,

- Stowarzyszenie Motoserce Dąbrowa Górnicza,

- Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej,

- Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej,

- Stowarzyszenie Dar Serca,

- Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Odkrywamy Talenty,

- Stowarzyszenie Pogoria Biega,

- Stowarzyszenie dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych Razem do celu,

- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,

- Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie,

- Stowarzyszenie Razem w Przyszłość,

- Centrum Sportów Walki Fight Boxing,

- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego,

- Fundacja Godne Życie,

- Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa,

- Stowarzyszenie Sztuk Walki, Taktyki i Techniki Interwencji,

- ZHP Hufiec Dąbrowa Górnicza,

- Stowarzyszenie Civitas,

- Stowarzyszenie Extreme Life for Ride,

- Stowarzyszenie Wspierania Talentów,

- Stowarzyszenie Klub Sportowy Mydlice Dąbrowa Górnicza,

- Stowarzyszenie Ósmy Dzień,

- KRS TKKF Triathlon Dąbrowa Górnicza,

- Stowarzyszenie Fantastyki Militarnej,

- RIO GRAPPLING CLUB,

- Stowarzyszenie dO!PAmina Lab,

- Stowarzyszenie Ablsolwentów i Studentów WSB,

- Młodzieżowa Rada Miasta Dąbrowa Górnicza,

- Fundacja Przystań,

- Speleoklub Dąbrowa Górnicza.


Tak wyglądały poprzednie edycje Festiwalu: