Sprawozdania z realizacji programów współpracy

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) publikuje się

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.

a) pobierz sprawozdanie

b) zobacz sprawozdanie na BIP

Niniejsze Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez:


Na podstawie art. 5a ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) publikuje się

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.

a) pobierz sprawozdanie

b) zobacz sprawozdanie na BIP

Niniejsze Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez:


Na podstawie art. 5a ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) publikuje się

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.

a) pobierz sprawozdanie

b) zobacz sprawozdanie na BIP

Niniejsze Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez:


Na podstawie art. 5a ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 688) publikuje się:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

a) pobierz sprawozdanie
b) zobacz sprawozdanie na BIP

Niniejsze Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez:


Na podstawie art. 5a ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 688) publikuje się:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.

a) pobierz sprawozdanie
b) zobacz sprawozdanie na BIP

Niniejsze Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez:


Na podstawie art. 5a ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994) publikuje się:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

a) pobierz sprawozdanie
b) zobacz sprawozdanie na BIP

Niniejsze Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez:


Na podstawie art. 5a ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1817) publikuje się:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

a) pobierz sprawozdanie
b) zobacz sprawozdanie na BIP

Niniejsze Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez:


Na podstawie art. 5a ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) publikuje się:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

a) pobierz sprawozdanie
b) zobacz sprawozdanie na BIP

Niniejsze Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez


Na podstawie art. 5a ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) publikuje się:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.

a) pobierz sprawozdanie
b) zobacz sprawozdanie na BIP

Niniejsze Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez

 


Na podstawie art. 5a ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) publikuje się:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.

a) pobierz sprawozdanie
b) zobacz sprawozdanie na BIP

Niniejsze Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez

 


Na podstawie art. 5a ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) publikuje się:

 


 

Na podstawie art. 5a ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) publikuje się: 

  • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011.
    a) pobierz sprawozdanie
    b) zobacz sprawozdanie na BIP

Niniejsze Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez

 

 

 

Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie i przepisów art. 5a., do roku 2011 zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej w latach 2008 - 2013 Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej przedłożono następujące sprawozdania: