Lokale dla NGO

Od stycznia 2016 roku w Dąbrowie Górniczej działa Centrum Aktywności Obywatelskiej, które mieści się pod adresem ul. Sienkiewicza 6A.

 

W Centrum Aktywności Obywatelskiej swoją siedzibę ma Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, a także wiele dąbrowskich organizacji pozarządowych.

 

Działają tu: Zagłębiowskie Towarzystwo Osób ze Schorzeniami Układu Oddechowego "Astmooddech", Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, Centrum Edukacji Ekologicznej Ziemia i My, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo "Linia", Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków SOMA, Stowarzyszenie CIVITAS, Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Dąbrowa Górnicza, Fundacja Godne Życie, Spółdzielnia Socjalna ReAkcja, Stowarzyszenie Grupa Plastyczna Dąbrowa, Fundacja Imago, Stowarzyszenie Pogoria Biega, Stowarzyszenie Klub Sportowy Mydlice, Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Poza tym na dyżurach można spotkać: Stowarzyszenie Pszczelarzy, Szachowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza, Koło Przewodników PTTK oddział Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy, Stowarzyszenie Działkowców Pogoria, Stowarzyszenie p.n. Aikido Kumura Dojo, Oldboje RKS Zagłębie.

 

Z adresu Centrum Aktywności Obywatelskiej korzystają podmioty: Zagłębiowskie Towarzystwo Osób ze Schorzeniami Układu Oddechowego "Astmooddech", Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, Centrum Edukacji Ekologicznej Ziemia i My, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo "Linia", Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog, Polski Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków SOMA, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Dąbrowa Górnicza, Fundacja Godne Życie, Spółdzielnia Socjalna ReAkcja, Stowarzyszenie Grupa Plastyczna Dąbrowa, Stowarzyszenie Pogoria Biega, Stowarzyszenie Klub Sportowy Mydlice, Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Stowarzyszenie Pszczelarzy, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy, Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych Pogoria, Oldboje RKS Zagłębie, Stowarzyszenie Pogoria Morsuje, Inicjatywa Dąbrowska, Stowarzyszenie Ładna Dąbrowa, Stowarzyszenie Artyści Uśmiechu, Fundacja Rój, Dąbrowska Akademia Karate, Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Ósmy Dzień, Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa, Fundacja Wspieramy, Stowarzyszenie Świat Kangura, Stowarzyszenie RÓWNE BABKI, Agileo IT.

 

Zasady zwolnienia organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z oplat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy reguluje Uchwała Nr LIII/1016/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: określenia zasad zwolnienia organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z oplat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 692.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 9.12.2015 r. w sprawie: opiniowania wniosków o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy, wszystkie organizacje, które ubiegają się o zwolnienie z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy składają wniosek w MZBM w terminie do 31 maja i 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego okres zwolnienia z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do MZBM.

 

W dniu 14 lipca 2016 roku weszło w życie Zarządzenie nr 1139.2016, które zmienia Zarządzenie nr 692.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 9.12.2015 r. w sprawie: opiniowania wniosków o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy. Wprowadzony został zapis: "W szczególnych przypadkach Komisja może podjąć inną decyzję niż tę wynikającą z karty oceny oraz dokonać zwolnienia na okres inny niż przewidziany w pkt. 10 Regulaminu.".

 

Skład Komisji Konkursowej powołany jest Zarządzeniem Nr 749.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy.

 

Protokoły z komisji lokalowej z dnia:

- 28.12.2015

- 04.02.2016

- 26.04.2016

- 07.06.2016

- 28.07.2016

- 26.10.2016

- 05.01.2017

- 26.06.2017

- 19.10.2017

- 11.01.2018

- 15.06.2018

- 24.01.2019

- 19.06.2019

- 30.12.2019

- 25.06.2020

- 10.12.2020

- 30.06.2021

- 12.10.2021

- 22.02.2022

Czas na wnioski do MZBM

Wtorek, 17 kwietnia, 2018

»