Udostępnij:

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 14.10.2020 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Obszar: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Tytuł zadania publicznego: Dąbrowski Jarmark Staroci

Data opublikowania oferty: 7 października 2020 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 14 października 2020 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego

e-mail: jbatugowska@dg.pl

 

zobacz informacje na BIP