NGO

Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - aktualizacja

Piątek, 8 stycznia, 2021

Przez ostatnie 13 lat dokumentem, który stanowił drogowskaz po dąbrowskim społeczeństwie obywatelskim był Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2008-2013 i 2014-2020. Jego główne funkcje skupione były wokół: edukacji, integracji i mobilizacji do działania rozumianych jako: oddziaływanie mające wpływ na kształt obywatelskiej świadomości i obywatelskich postaw, na partnerskie relacje między podmiotami uczestniczącymi we wspólnej budowie programu i realizacji jej celów oraz zespół merytorycznych treści oraz praktycznych instrumentów inspirujących obywateli, władze publiczne, inne określone środowiska do aktywności w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Dokument spełniał także swoją funkcję programową rozumianą jako bezpośrednie oddziaływanie na proces budowy programów szczegółowych dotyczących opisanych w programie zagadnień mających na celu realizację strategii oraz pośrednie relacje z innymi strategiami i dokumentami ważnymi z punktu widzenia Dąbrowy Górniczej. Każda z wymienionych funkcji stanowiła szansę i wyzwanie dla szczególnych, obywatelskich form aktywności, będących w zasięgu możliwości zainteresowanych środowisk, ale także i impuls dla tworzenia płaszczyzn współdziałania w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego.   »