PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Udostępnij:

Aktualności

Rok 2023

24 listopada

Posiedzenie RDPP za nami!

W dniach 22-23 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2020-2023. Było to posiedzenie Rady w tzw. trybie obiegowym.  Posiedzenie Rady zwołano na wniosek Przewodniczącego Rady Piotra Seremeta na podstawie Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza paragraf 4 Organizacja pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza pkt 8. W szczególnych przypadkach członkowie Rady mogą wyrażać swoje opinie i podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy. Ten sposób funkcjonowania Rady jest tożsamy z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla ważności opinii uchwał w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez połowę składu Rady. Pkt.9. Posiedzenie w trybie obiegowym może być zwoływane tylko w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje konieczność podjęcia stanowiska przez Radę w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Pkt 10 Posiedzenie w trybie obiegowym trwa zawsze 24 godziny. Po upływie 24 godzin zwołujący posiedzenie przesyła do wszystkich członków Rady informację o jego wyniku.    W posiedzeniu RDPPMDG w trybie obiegowym udział wzięli członkowie Rady: Bożena Borowiec – II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza; Michał Syska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Marki Miasta, Kultury i Sportu; Sławomir Żmudka – Radny Rady Miejskiej; Robert Witecki – Radny Rady Miejskiej; Renata Solipiwko – OSP Ujejsce/DFOP; Łukasz Baruch – Fundacja Wygrajmy Razem/DFOP; Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat/DFOP; Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP; Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa/DFOP; Magdalena Mike –  Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z ngo i przedstawiciel  WOP.   Magdalena Mike - WOP, wysłała do wszystkich członków Rady prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2024 roku w trybie art.13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Wszyscy uczestniczący (10 członków) pozytywnie zaopiniowali stanowisko w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2024 roku w trybie art.13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podjęto Uchwałę nr 36/RDPPMDG/2023. Na tym spotkanie zakończono. »

15 listopada

Posiedzenie RDPP za nami!

W dniu 14 listopada 2023 r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2020-2023.   W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Bożena Borowiec – II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza;  Michał Syska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Marki  Miasta, Kultury i Sportu; Robert Witecki – Radny Rady Miejskiej; Renata Solipiwko– OSP Ujejsce/DFOP;  Łukasz Baruch – Fundacja Wygrajmy Razem/DFOP; Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat/DFOP; Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP; Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa/DFOP; Magdalena Mike – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z ngo i przedstawiciel  WOP.  Na początku zgromadzeni rozmawiali o projekcie Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Wszyscy uczestniczący (9 członków) pozytywnie zaopiniowali Roczny Program współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Podjęto Uchwałę nr 33/RDPPMDG/2023.  Na podstawie Rekomendacji nr 3/RDPPMDG/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. oraz Rekomendacji nr 4/RDPPMDG/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. Rada postanawia wystąpić do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o:       • dokonanie przez Wydział Oświaty/Centrum Usług Wspólnych analizy stawek i zasad, na podstawie których ngo korzystają z lokali znajdujących się w placówkach oświatowych,     • dokonanie przez Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu, po otrzymaniu informacji z instytucji kultury, sportu, analizy stawek i zasad, na podstawie których ngo korzystają z lokali znajdujących się w wyżej wymienionych placówkach,      • przeprowadzenie analizy sposobu korzystania przez ngo z lokali zajmowanych w lokalach należących do MZBM,       • przeprowadzenie przez Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej analizy sposobu korzystania przez ngo z siedzib i sal znajdujących się w Centrum Aktywności Obywatelskiej.   Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności przyjąć do stosowania zasady, iż w przypadku realizacji przez ngo zadań publicznych, które wymagają dysponowania lokalem należącym do gminy w warunkach konkursowych określić zasady dysponowania lokalem; przy czym okres obowiązywania umowy/porozumienia powinien być równy okresowi realizacji zadania publicznego;     • upublicznić na stronie www.ngo.dg.pl zasady korzystania z lokali w zasobach należących do gminy,      • przedstawić obowiązujące zasady na spotkaniu Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Podjęto Uchwałę nr 34/RDPPMG/2023.  Rada Działalności Pożytku Publicznego w konsekwencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach  z dnia 26.09.2023 r., sygn. akt III SA/Gl 486/23 w sprawie skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę nr XLIX/867/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie: przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023’’, podtrzymuje Stanowisko nr 2/RDPPMDG/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie dąbrowskiego modelu współpracy i uznania jej dorobku, jak również kontynuowanie partycypacyjnego modelu przygotowania Rocznego Programu Współpracy. Jednocześnie postulując jak najszersze włączenie organizacji społecznych w działalność Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych poprzez systematyczne działanie grup branżowych i spotkań tematycznych nie tylko w okresie prac nad Rocznym Programem Współpracy lecz podczas całego roku kalendarzowego. Podjęto Opinię nr 1/RDPPMDG/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.  Na tym spotkanie zakończono. »